Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Uchwała Nr XVII/118/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

Uchwała Nr XVII/118/2015

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 poz.1515, poz. 1890) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 roku poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, poz.) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.      Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Chojna, które nie wygasają z upływem 2015 roku oraz określa się ostateczny termin ich dokonania zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.      Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

 

§ 4.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Mróz

 

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XVII/118/2015

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

 

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku oraz ostateczny termin ich dokonania

 

Nr zadania

Zadanie

Ostateczny termin dokonania wydatku

1.

Projekt -" ERASMUS + „Natura jest naszą siłą”"
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej
przez Gimnazjum w Chojnie.

Umowa 2015-1-FR01-KA219-014935_2

30.06.2016 r.

 

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr XVII/118/2015

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 29 grudnia 2015 roku

 

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2015 roku.

 

 

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan wydatków

ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Projekt -" ERASMUS + „Natura jest naszą siłą”" Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej przez Gimnazjum w Chojnie.

Umowa 2015-1-FR01-KA219-014935_2

56 389,57

56 389,57

 

801

80195

4211

Zakup materiałów

i wyposażenia

6 866,18

6 866,18

 

 

 

4301

Zakup usług pozostałych

15 200,00

15 200,00

 

 

 

4411

Podróże służbowe krajowe

0,87

0,87

 

 

 

4421

Podróże służbowe zagraniczne

34 091,80

34 091,80

 

 

 

4431

Różne opłaty i składki

230,72

230,72

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Plan wydatków nie został zrealizowany z powodu otrzymania transzy środków na zadania, które będą realizowane w pierwszym półroczu 2016 roku, w ramach projektu:

 

1.         " ERASMUS + „Natura jest naszą siłą”"

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 13-01-2016 12:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-12-2015
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2016 12:28