Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Uchwała Nr XVII/117/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/353/2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych

Uchwała Nr XVII/117/2015

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/353/2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 poz. 1515, poz. 1890), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. 2015, poz. 238)

Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.      W Uchwale Nr XL/353/2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych dokonuje się następujących zmian:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:

  1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
  1. w 2016 r. zostaną wykupione obligacje serii A14,
  2. w 2017 r. zostaną wykupione obligacje serii B14,
  3. w 2016 r. zostaną wykupione obligacje serii C14,
  4. w 2016 r. zostaną wykupione obligacje serii D14,
  5. w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii E14,
  6. w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii F14,

 

§ 2.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.      Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Mróz

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Zmiana terminu wykupu obligacji wynika z projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2016 rok oraz z Uchwały Nr XIV/96/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Chojna. Gmina Chojna będzie ubiegać się o pożyczkę z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 13-01-2016 12:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-12-2015
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2016 12:31