Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Uchwała Nr XVII/116/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/365/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała Nr XVII/116/2015

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/365/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 poz. 1515), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. 2015 poz. 238)

Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.      W Uchwale Nr XLIV/365/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zmienionej Uchwałą Nr II/9/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały NR XLIV/365/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, dokonuje się następujących zmian:

1) § 5.1 otrzymuje brzmienie:

  1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:
  1. 2 lat od daty emisji obligacji serii A10,
  2. 3 lat od daty emisji obligacji serii B10,
  3. 4 lat od daty emisji obligacji serii C10,
  4. 5 lat od daty emisji obligacji serii D10,
  5. 6 lat od daty emisji obligacji serii E10,
  6. 7 lat od daty emisji obligacji serii F11,
  7. 6 lat od daty emisji obligacji serii G 11,
  8. 9 lat od daty emisji obligacji serii H 11,
  9. 10 lat od daty emisji obligacji serii I 11.

§ 2.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.      Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Mróz

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Zmiana terminu wykupu obligacji wynika z projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2016 rok oraz z Uchwały Nr XIV/96/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Chojna. Gmina Chojna będzie ubiegać się o pożyczkę z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 13-01-2016 12:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-12-2015
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2016 12:32