Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym o pow. użytkowej 74,83m2, położonej w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 33b, działka nr 413/6 o pow. 0,0408ha, obręb 3m.Chojna, KW SZ1Y/00047930/5.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            Chojna, dnia 12.02.2016r.

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym o pow. użytkowej 74,83m2, położonej w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 33b, działka nr 413/6 o pow. 0,0408ha, obręb 3m.Chojna, KW SZ1Y/00047930/5.

Budynek parterowy wykonany w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony, bez użytkowego poddasza, wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną, ogrzewanie piecowe lub elektryczne. Nieruchomość obciążona jest dwiema umowami najmu na dwa lokale użytkowe.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna - tereny zabudowane, w strefie „E” ochrony ekspozycji, Otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, brak decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka sklasyfikowana jako Bi- inne tereny zabudowane.

cena wywoławcza 130 000,00zł wadium 13 000,00zł              minimalne postąpienie 1 300,00zł

 

Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011, nr 177, poz. 1054 ze zmianami).

Przetarg odbędzie się w dniu 18 marca 2016r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8.

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 14.03.2016r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na nasze konto.

 

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej- poświadczonej notarialnie).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie, a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

  • Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.

  • Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości,

  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

  • Nabywca zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do wznowienia granic nieruchomości.

Pierwszy przetarg odbył się dnia 28.01.2016r.

Ogłoszenie wraz z mapą terenu opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel. 91 414 10 35 wew. 61.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie do publicznej wiadomości przyczynę odwołania przetargu w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Brzezińska 12-02-2016 12:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Aneta Brzezińska 12-02-2016 12:59