Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej trzema budynkami innymi niemieszkalnymi (były szpital w budowie), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 207/23 o pow. 1,7073ha, położonej w obrębie 7 miasta Chojna, ul. Ogrodowa 4, KW SZ1Y/00046332/6.

 

Chojna, dnia 14.03.2016r.

 

 

 

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PIERWSZY

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej trzema budynkami innymi niemieszkalnymi (były szpitalw budowie), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 207/23 o pow. 1,7073ha, położonej w obrębie 7 miasta Chojna, ul. Ogrodowa 4, KW SZ1Y/00046332/6.

 

Budynek główny całkowicie podpiwniczony, 2 kondygnacyjny z poddaszem użytkowym, kryty dachówką o pow. zabudowy 1173m2, budynek łącznika o pow. 13m2, budynek podjazdu dla karetek o pow. zabudowy 145m2. Łączna pow. użytkowa budynków 2149,20m2 (parter 1006,18m2+ piętro 1010,27m2+ podjazd karetek z łącznikiem 132,75m2), niedokończona inwestycja, stan surowy zamknięty.

Uwzględniając stan techniczny stopień zaawansowania robót budowlanych szacowane jest na 40%.

 

CHOJNA- miasto w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, powiecie gryfińskim, graniczące od strony zachodniej z Niemcami. Przejście graniczne, w odległości 14km od miasta, w Krajniku Dolnym. Miasto położone jest w odległości ok. 70km od Szczecina i Gorzowa Wlkp. i Berlina. Chojna liczy 7237 mieszkańców a jego powierzchnia wynosi 12,58km2. Natomiast Gmina Chojna zajmując powierzchnię 333 km2 jest największą pod względem obszarowym gminą w powiecie gryfińskim.

Nieruchomość usytuowana w centrum miasta Chojna, przy drodze powiatowej- ul. Ogrodowa. Otoczenie nieruchomości stanowią nieruchomości zabudowane o funkcji usługowej, supermarket
a także zabudowa mieszkaniowa.

Nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Zapis w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna - inne tereny zabudowane. Nieruchomość sklasyfikowana jest jako „Bi”.

Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, nieruchomość przeznaczona jest na rozbudo,przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków na funkcje związane z przychodnia zdrowia, sanatorium oraz funkcje związane bezpośrednio z domem opieki i dostosowanie ich dla potrzeb domu opieki. Decyzja obejmuję również budowę budynku funkcji sportowo-rehabilitacyjno-administracyjnej i budowę dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Sprzedaż budynków zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011, nr 177, poz. 1054 ze zmianami).Na nieruchomości ustanowiona jest służebność przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 207/22.

 

cena wywoławcza wynosi 1 500.000,00zł                                                      Wadium: 150.000,00zł

minimalne postąpienie 15 000,00zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2016r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8.

Wadium ww. wysokości należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 20.05.2016r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na nasze konto.

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej- poświadczonej notarialnie).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie,a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

  • Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.

  • Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości,

  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

  • Nabywca zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do wznowienia granic nieruchomości.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Ogłoszenie wraz z mapą terenu opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl.

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel. 91 414 10 35 wew. 61.

                                                                                                                                                                                                                           Burmistrz

                                                                                                                                                                                                                      Adam Fedorowicz

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Brzezińska 15-03-2016 07:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Aneta Brzezińska 15-03-2016 08:00