Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym do remontu, położonej w obrębie 8m. Chojna, ul. Orląt 8, działka nr 36/25 o pow. 0,0658ha, KW SZ1Y/00038670/8

 

Chojna, dnia 23.03.2016r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym do remontu, położonej w obrębie 8m. Chojna, ul. Orląt 8, działka nr 36/25 o pow. 0,0658ha, KW SZ1Y/00038670/8

Na działce znajduje się budynek mieszkalny typu koszarowego, wybudowany przed 1945r.,w technologii tradycyjnej. Budynek dwukondygnacyjny, parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony, częściowo wyremontowany: wymieniono pokrycie dachu, stolarkę okienną, rozebrano zbędne ścianki działowe, rozebrano wypełnienia stropu z polepy glinianej, skuto tynki wewnętrzne.

Pow. zabudowy 320,00m2, pow. użytkowa 588,04m2 w tym: piwnice 73,92m2, parter 269,23m2, poddasze 244,89m2, kubatura 2305,70m3.

Przyłącze wod.kan. w drodze, przyłącze energetyczne doprowadzone do budynku, c.o. z kotłowni w sąsiednim budynku, dostęp do nieruchomości drogą utwardzoną o nawierzchni brukowej-ul. Orląt.

W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, tereny boiska sportowego i inwestycyjne. W dalszej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, szkoła podstawowa, zabudowa usługowa.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego, brak decyzji o warunkach zabudowy. W Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna nieruchomości oznaczone są jako teren byłego lotniska w Chojnie, Otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako B- tereny mieszkaniowe. Dla niniejszej działki nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy.

W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej zostanie ustanowiona służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 36/28 do działki nr 36/25, służebność będzie ustanowiona nieodpłatnie i na czas nieokreślony na rzecz każdoczesnego właściciela działki
nr 36/25.

cena wywoławcza - 325 000,00zł wadium 32 500,00zł                              minimalne postąpienie 3 250,00zł

 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 maja 2016r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8.

 

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 30.04.2016r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na nasze konto.

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej- poświadczonej notarialnie).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie, a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

  • Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.

  • Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości,

  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

  • Nabywca zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do wznowienia granic nieruchomości.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 23.07.2015r., drugi w dniu 17.09.2015r., trzeci w dniu 6.11.2015r., czwarty w dniu 17.12.2015r., piąty w dniu 10.03.2016r.

Ogłoszenie wraz z mapą terenu opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel. 91 414 10 35 wew. 61.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie do publicznej wiadomości przyczynę odwołania przetargu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Burmistrz

                                                                                                                                                                                                                                                                           Adam Fedorowicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Brzezińska 24-03-2016 08:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Aneta Brzezińska 24-03-2016 08:20