Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

Chojna, dnia 28.04.2016r.

 

 

Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie z art. 35 ust. 1 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

oznaczenie nieruchomości

 

Lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 29 w Krzymowie Obręb Krzymów, działka nr 190/2 o pow. 0,1582 ha, współwłaściciel w udziale 1761/10000 Gmina Chojna

KW SZ1Y/00069441/0

 

opis nieruchomości

zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, lokal mieszkalny nr 1 o pow.76,39 m2

cena udziału w nieruchomości lokalowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.480,00zł

po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 90% ceny nieruchomości- sprzedaż przy jednorazowej zapłacie

10.440,00zł

po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 70% ceny nieruchomości - sprzedaż ratalna

na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Chojnie nr XVIII/181/2012 z dnia 28 czerwca 2012r.

sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10a ustawy o VAT

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

brak planu zagospodarowania przestrzennego;

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- tereny zabudowane, zasięg leja depresji eksploatacyjnej ujęcia wody, Natura 2000 - obszary specjalnej ochrony, Otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego

w ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jako B - tereny mieszkaniowe

 

obciążenia nieruchomości

umowa najmu zawarta na czas nieokreślony.

najemcy przysługuje pierwszeństwo nabycia lokalu mieszkalnego

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

6 tygodni ,licząc od dnia wywieszenia wykazu , tj .do dnia 03.06.2016r.

 

Pierwszeństwo nabycia ww. nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, której przysługuje roszczenie o nabycie ww. nieruchomości oraz poprzednim właścicielom pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. lub spadkobiercą, pod warunkiem złożenia wniosku w terminie do 03.06.2016r.

                                                                                                                                                                                                                                                             Burmistrz Gminy Chojna

                                                                                                                                                                                                                                                                  Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Brzezińska 11-05-2016 14:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Aneta Brzezińska 11-05-2016 14:56