Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym do remontu, położonej w obrębie 8m. Chojna, ul. Orląt 8, działka nr 36/25 o pow. 0,0658ha, KW SZ1Y/00038670/8

 

Chojna, dnia 16.05.2016r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym do remontu, położonej w obrębie 8m. Chojna, ul. Orląt 8, działka nr 36/25 o pow. 0,0658ha, KW SZ1Y/00038670/8

 

Na działce znajduje się budynek mieszkalny typu koszarowego, wybudowany przed 1945r.,w technologii tradycyjnej. Budynek dwukondygnacyjny, parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony, częściowo wyremontowany: wymieniono pokrycie dachu, stolarkę okienną, rozebrano zbędne ścianki działowe, rozebrano wypełnienia stropu z polepy glinianej, skuto tynki wewnętrzne.

 

Pow. zabudowy 320,00m2, pow. użytkowa 588,04m2 w tym: piwnice 73,92m2, parter 269,23m2, poddasze 244,89m2, kubatura 2305,70m3.

Przyłącze wod.kan. w drodze, przyłącze energetyczne doprowadzone do budynku, c.o. z kotłowni w sąsiednim budynku, dostęp do nieruchomości drogą utwardzoną o nawierzchni brukowej-ul. Orląt.

 

W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, tereny boiska sportowego i inwestycyjne. W dalszej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, szkoła podstawowa, zabudowa usługowa.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego, brak decyzji o warunkach zabudowy. W Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna nieruchomości oznaczone są jako teren byłego lotniska w Chojnie, Otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako B- tereny mieszkaniowe. Dla niniejszej działki nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy.

W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej zostanie ustanowiona służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 36/28 do działki nr 36/25, służebność będzie ustanowiona nieodpłatnie i na czas nieokreślony na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 36/25.

 

cena wywoławcza - 250 000,00zł                                     wadium 25 000,00zł

minimalne postąpienie 2 500,00zł

 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10a ustawy
o podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2016r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8.

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 23.06.2016r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na nasze konto.

Warunki przetargu:

 • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej- poświadczonej notarialnie).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie,a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 • Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 • Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

 • Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.


Informacje dodatkowe:

 1. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu.

 2. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia wydanego w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

 3. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

 4. Nabywca zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do wznowienia granic nieruchomości

 5. Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń
  w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości,

 6. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, najpóźniej w terminie
  21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 7. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 5.05.2016r. ze skutkiem negatywnym.

 

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl.

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel.91 414 10 35 wew. 61.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie do publicznej wiadomości przyczynę odwołania przetargu w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami.

                                                                                                                                                                                                                Burmistrz

                                                                                                                                                                                                            Adam Fedorowicz

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Brzezińska 18-05-2016 07:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Aneta Brzezińska 18-05-2016 07:34