herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Druk nr 1 - UCHWAŁA NR XXII/ /2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2016 rok 2016-05-20 13:31
Druk nr 2 - Uchwała nr XXII/?/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2016 - 20126Uchwała nr XXII/?/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2016 - 2026 2016-05-20 13:29
Druk nr 3 - Uchwała Nr XXII/ /2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/136/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. 2016-05-20 13:21
Druk nr 4 - Uchwała Nr XXII/ /2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Chojna o uznanie za lasy ochronne, lasów położonych na terenie Gminy Chojna, będących w zarządzie Nadleśnictwa Chojna. 2016-05-20 13:34
Druk nr 5 - Uchwała Nr XXII/ /2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chojna. 2016-05-20 13:08
Druk nr 6 - Uchwała Nr XXII/ /2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojna 2016-05-20 13:08