Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CHOJNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2015 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CHOJNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2015 ROK

 

I. WPROWADZENIE

 

Rada Miejska w Chojnie uchwałą Nr XLVI/403/2014 z dnia 30 października 2014 r. przyjęła Roczny Program Współpracy gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015, zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zmianami).

Ustawodawca zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy zobowiązał organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialny do przedłożenia nie później niż do dnia 31 maja każdego roku sprawozdania z realizacji programu za rok poprzedni, dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego oraz zamieszczenia sprawozdania w Biuletynie Informacji Publicznej.

Program określa główne zasady współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego. Wskazuje m. in. na cele i formy współpracy, określa katalog zadań przy wykonywaniu, których powinna być realizowana współpraca pomiędzy gminą Chojna a organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Chojna.

 

II. TWORZENIE PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI

 

Zarządzeniem nr 1149/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 października 2014 r. projekt Programu został skierowany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Projekt Programu został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chojna.pl, na stronie internetowej gminy Chojna www.chojna.pl, oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie.

            Konsultacje projektu Programu odbywały się od dnia 21.10.2014 r. do dnia 24.10.2014 r. Wszystkie uwagi i propozycje dotyczące projektu Programu można było składać na formularzu uwag i przesłać na adres e-mail ngo@chojna.pl lub dostarczyć w formie papierowej do Urzędu Miejskiego w Chojnie. Organizacje nie wniosły uwag, ani propozycji do projektu Programu.

W związku z powyższym przygotowano i przedłożono projekt uchwały pod obrady Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Uchwała Nr XLVI/403/2014 Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r. została podjęta w dniu 30 października 2014 r.

 

 

 

III. WSPÓŁPRACA FINANSOWA I POZAFINANSOWA GMINY CHOJNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

Współpraca o charakterze finansowym.

           

Współpraca o charakterze finansowym Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi polegała na zlecaniu zadań publicznych w formie powierzenia realizacji zadania.

Gmina Chojna w 2015 r. ogłosiła dwa otwarte konkursy ofert na podstawie przepisów ustawy o sporcie. Pierwotnie podpisano z organizacjami umowy na kwotę 426.000,00 zł. natomiast ostatecznie umowy opiewały na kwotę 388.000,00 zł. Różnica wynikała z tego, że z klubem MKS Odra Chojna i KB Garda Chojna podpisano aneksy do umów obniżające kwotę dotacji. Powodem obniżenia dotacji były trudności finansowe gminy i brak możliwości przekazania środków finansowych. Natomiast z UKS Klon Krzymów rozwiązano umowę za porozumieniem stron ze względu na wycofanie się klubu z rozgrywek organizowanych przez ZZPN w Szczecinie.

Lp.

Nr i nazwa zadania publicznego

Nazwa organizacji pozarządowej

Kwota z umowy

Kwota przekazanych środków w ramach umowy

Zwrot niewykorzystanej dotacji

Kwota dotacji przypadająca do zwrotu, wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem

pierwotnie

ostatecznie

1.

zadanie nr ZBF/S/1/2015

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci, juniorów, młodzieży i seniorów, kolarstwa oraz lekkiej atletyki, wraz z utrzymaniem terenu Stadionu Miejskiego w Chojnie i budynku administracyjno – socjalnego

MKS Odra Chojna

228.000,00 zł

210.000,00 zł

210.000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.

zadanie nr ZBF/S/2/2015

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci, juniorów, młodzieży i seniorów w miejscowości Brwice

UKS Sekwoja Brwice

14.000,00 zł

14.000,00 zł

14.000,00 zł

0,00 zł

20,00 zł

3.

zadanie nr ZBF/S/3/2015

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci, juniorów, młodzieży i seniorów w miejscowości Krzymów

UKS Klon Krzymów

17.000,00 zł

7.000,00 zł

7.000,00 zł

5.256,00 zł

600,00 zł

4.

zadanie nr ZBF/S/4/2015

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci, juniorów, młodzieży i seniorów w miejscowości Lisie Pole

UKS Chrobry Lisie Pole

17.000,00 zł

17.000,00 zł

17.000,00 zł

2.876,72 zł

3.226,51 zł

5.

zadanie nr ZBF/S/5/2015

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci, juniorów, młodzieży i seniorów w miejscowości Białęgi

LUKS Błękitni Białęgi

10.000,00 zł

10.000,00 zł

10.000,00 zł

1.109,69 zł,

60,00 zł

6.

zadanie nr ZBF/S/6/2015

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci, juniorów, młodzieży i seniorów w miejscowości Nawodna

UKS Rurzyca Nawodna

17.000,00 zł

17.000,00 zł

17.000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

7.

zadanie nr ZBF/S/7/2015

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów walki dzieci, juniorów, młodzieży i seniorów

KB Garda Chojna

60.000,00 zł

50.000,00 zł

50.000,00 zł

0,00 zł

8.955,00 zł

8.

zadanie nr ZBF/S/8/2015

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów motorowych

Klub Motorowy Chojna

40.000,00 zł

40.000,00 zł

40.000,00 zł

1780,83 zł zł

0,00 zł

9.

zadanie nr ZBF/S/9/2015

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie kolarstwa

Klub Bike Team Chojna

13.000,00 zł

13.000,00 zł

13.000,00 zł

928,00 zł

 1.203,77 zł

10.

zadanie nr ZBF/S/10/2015

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego

UKS-T Victoria Chojna

10.000,00 zł

10.000,00 zł

10.000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Razem

426.000,00 zł

388.000,00 zł

388.000,00 zł

11.951,24 zł

14.065,28 zł

           

Współpraca o charakterze pozafinansowym.

Pomieszczenia Gminnego Centrum Organizacji Pozarządowych w Chojnie były wykorzystywane przez organizacje pozarządowe, które mają tu swoją siedzibę. Lokal był również wynajmowany przez organizacje pozarządowe na doraźne zebrania, spotkania lub uroczystości związane z działalnością statutową organizacji.

 

Gmina Chojna w 2015 r. wspierała organizacje pozarządowe również poprzez:

- nieodpłatne użyczanie pomieszczeń i nieruchomości na działalność bieżącą organizacji;

- udostępnianie sali obrad Rady Miejskiej w Chojnie;

- zamieszczanie na stronie www.chojna.pl informacji dotyczących organizowanych szkoleń dla organizacji lub ogłoszonych konkursów;

- konsultowanie programów odpowiednio do zakresu ich działania;

- udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania;

- prowadzenie na stronie www.chojna.pl zakładki Stowarzyszenia i Fundacje;

- udzielanie rekomendacji i wystawianiu zaświadczeń. 

Od 2013 roku istnieje Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Chojna, która powstała w celu dostarczania aktualnej informacji mieszkańcom, organizacjom i innym podmiotom zainteresowanych działalnością organizacji pozarządowych. Mapa była systematycznie uzupełniana na podstawie informacji przekazywanych od przedstawicieli organizacji pozarządowych. Informacje zawarte w Mapie dostępne są na stronie www.chojna.pl.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 25-05-2016 15:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Zatorski 25-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Malaga 25-05-2016 15:04