Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej trzema budynkami innymi niemieszkalnymi (były szpital w budowie), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 207/23 o pow. 1,7073ha, położonej w obrębie 7 miasta Chojna, ul. Ogrodowa 4, KW SZ1Y/00046332/6.


Chojna, dnia 1.06.2016r.

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA DRUGI

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej trzema budynkami innymi niemieszkalnymi (były szpital
w budowie), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 207/23 o pow. 1,7073ha, położonej w obrębie 7 miasta Chojna, ul. Ogrodowa 4, KW SZ1Y/00046332/6.

Budynek główny całkowicie podpiwniczony, 2 kondygnacyjny z poddaszem użytkowym, kryty dachówką o pow. zabudowy 1173m2, budynek łącznika o pow. 13m2, budynek podjazdu dla karetek o pow. zabudowy 145m2. Łączna pow. użytkowa budynków 2149,20m2 (parter 1006,18m2+ piętro 1010,27m2+ podjazd karetek z łącznikiem 132,75m2), niedokończona inwestycja, stan surowy zamknięty.

Uwzględniając stan techniczny stopień zaawansowania robót budowlanych szacowane jest na 40%.

CHOJNA- miasto w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, powiecie gryfińskim, graniczące od strony zachodniej z Niemcami. Przejście graniczne, w odległości 14km od miasta, w Krajniku Dolnym. Miasto położone jest w odległości ok. 70km od Szczecina i Gorzowa Wlkp. i Berlina. Chojna liczy 7237 mieszkańców a jego powierzchnia wynosi 12,58km2. Natomiast Gmina Chojna zajmując powierzchnię 333 km2 jest największą pod względem obszarowym gminą w powiecie gryfińskim.

Nieruchomość usytuowana w centrum miasta Chojna, przy drodze powiatowej- ul. Ogrodowa.

Otoczenie nieruchomości stanowią nieruchomości zabudowane o funkcji usługowej, supermarket
a także zabudowa mieszkaniowa.

Nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Zapis w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna - inne tereny zabudowane. Nieruchomość sklasyfikowana jest jako „Bi”.

Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, nieruchomość przeznaczona jest na rozbudowę,
przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków na funkcje związane
z przychodnia zdrowia, sanatorium oraz funkcje związane bezpośrednio z domem opieki
i dostosowanie ich dla potrzeb domu opieki. Decyzja obejmuję również budowę budynku funkcji sportowo-rehabilitacyjno-administracyjnej i budowę dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z niezbędną infr
astrukturą techniczną.

Sprzedaż budynków zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011, nr 177, poz. 1054 ze zmianami).

Na nieruchomości ustanowiona jest służebność przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 207/22.

cena wywoławcza wynosi 1 400 000,00zł Wadium: 140 000,00zł

minimalne postąpienie 14 000,00zł

Przetarg odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2016r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim
w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8.

Wadium ww. wysokości należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 8.08.2016r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na nasze konto.

Warunki przetargu:

 • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej- poświadczonej notarialnie).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie,
a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 • Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 • Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

 • Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.


Informacje dodatkowe:

 1. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu.

 2. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia wydanego w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

 3. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

 4. Nabywca zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do wznowienia granic nieruchomości

 5. Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń
  w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości,

 6. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie
  i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Pierwszy przetarg odbył się 25.05.2016r. z wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie wraz z mapą terenu opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl.

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel.91 414 10 35 wew. 61.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie do publicznej wiadomości przyczynę odwołania przetargu w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami.

Burmistrz

Adam Fedorowicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Brzezińska 02-06-2016 07:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-06-2016
Ostatnia aktualizacja: - 02-06-2016 07:41