Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod budowę elektrowni fotowoltaicznej - działki nr 36/221, 36/225 i 36/244 o łacznej pow. 130,6576 ha w obrębie 8 m. Chojna.


Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art.35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW - SZ1Y/00049758/9, SZ1Y/00066787/6

Nieruchomość składająca się z działek: nr 36/221 o pow. 29,4589 ha,

nr 36/225 o pow. 12,1219 ha i nr 36/244 o pow. 89,0768 ha, położona w obrębie 8 m. Chojna

Powierzchnia nieruchomości

130,6576 ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym 8 miasta Chojna. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów posiada użytek Bi i dr.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są to obszary przeznaczone pod zorganizowaną działalność inwestycyjną, teren byłego lotniska w Chojnie - ustala się obszary rozwoju funkcji produkcyjno - usługowych.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Czynsz roczny

395.500,00 zł + 23% podatku VAT rocznie

Wysokość stawek procentowych opłat

z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Zasady aktualizacji opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość składająca się z działek nr 36/221, 36/225 i 36/244 została przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej zgodnie z Uchwałą Nr XV/103/2015 Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 27 listopada 2015 r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

___________________________

Chojna, dnia 14 września 2016 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miejskiego w Chojnie

od ……………..do…………….

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Lewczuk 16-09-2016 12:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Lewczuk 16-09-2016
Ostatnia aktualizacja: - 16-09-2016 12:15