Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia pod cztery boksy na kontenery na odpady komunalne - część działki nr 158/2, w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego (2 boksy), część działki nr 105/1 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Łużycka i część działki nr 19/7 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2019-11-22 08:14
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, oddanej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego 2019-11-08 14:48
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 166/5 o pow. 0,19 ha, obręb Rurka 2019-11-08 14:47
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia pod dwa boksy na kontenery na odpady komunalne - część działki nr 201, o pow. 20 m2 każdy boks, w obrębie 3 m. Chojna, ul. Jagiełły. 2019-10-22 14:07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 19/7 o pow. 3 m 2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2019-10-22 14:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część dziai nr 180/1 o pow. 18 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Bałtycka. 2019-10-22 13:59
Sprostowanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, działki nr 378/15, 378/16 i 378/17, położóne w obrębie 3 m. Chojna, ul. Wł. Jagiełły 2019-09-30 09:37
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Chojna, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej (Nieruchomości przeznaczone są pod tymczasowe kontenery do zbiórki używanej odzieży) - dokument stracił ważność 2019-09-06 09:48
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Chojna, przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu (dz. nr 38/191, ob. 8 ul. Narciarska) Nieruchomość jest przeznaczona na cele rekreacyjne) - dokument stracił ważność 2019-09-06 09:45
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Chojna, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej (dz. nr 160/2, ob 4 ul. Słowiańska) Nieruchomość jest przeznaczona pod 2 garaże) - dokument stracił ważność 2019-09-06 09:42
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Chojna, przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu (dz. nr 160/2, ob 4 ul. Słowiańska) Nieruchomość jest przeznaczona pod 18 garaży) - dokument stracił ważność 2019-09-06 09:46
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dz. 38/192 ob. 8) - dokument stracił ważność 2019-09-04 14:11
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dz. 38/193 ob. 8) - dokument stracił ważność 2019-09-04 14:12
Wykaz przeznaczenia nieruchomości lokalowych do sprzedaży położonych w Chojnie przy ul. Paderewskiego 11/5 i Kamiennym Jazie 6/2 - dokument stracił ważność 2019-08-30 13:19
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 253/1 o pow. 18 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Bol. Prusa. 2019-07-31 14:25
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część dziai nr 180/1 o pow. 18 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Bałtycka. 2019-07-31 14:27
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 230 o pow. 138 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Brzozowa. 2019-07-31 14:29
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 191/18 o pow. 360 m2 w obrębie 6 . Chojna, ul. Kościuszki. 2019-07-31 14:20
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców: na cele rolne, składowe, rekreacyjne, handlowe, pod uprawę warzyw, pod tablice reklamowe, pod garaże i na inne cele, położonych w mieście i gminie Chojna. 2019-07-31 14:16
Burmistrz Gminy Chojna podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 72/4, położonej w obrębie Krajnik Dolny, gmina Chojna, stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-07-02 15:01
Burmistrz Gminy Chojna podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 412/1, położonej w obrębie 3 miasta Chojna, stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2019-06-28 14:14
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 8 miasta Chojna, stanowiących własność Gminy Chojna, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-06-14 08:13
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 378/17, położonej w obrębie 3 miasta Chojna, stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-06-14 08:14
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 378/16, położonej w obrębie 3 miasta Chojna, stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-06-14 08:14
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 378/15, położonej w obrębie 3 miasta Chojna, stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego. 2019-06-14 08:14
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 1085/2, położonej w obrębie 2 miasta Chojna, stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-06-14 08:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod skrzynki pocztowe - część działki nr 141/21 o pow. 3 m2 w obrębie Grzybno gm. Chojna. 2019-05-22 12:23
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod tymczasowy obiekt budowlany - część działki nr 207/27 o pow. 20 m2 w obrębie 7 m. Chojna, ul. Jagiellońska. 2019-05-22 12:18
Wykaz lokalu przeznaczonego do dzierżawy - nieczynna kotłownia o pow. 20,34 m2, położona na nieruchomości oznaczonej nr działki 38/74 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. 2019-05-22 12:12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 51/7 o pow. 18 m2 w obrębie 5 m. Chojna, ul. Jodłowa. 2019-05-22 12:07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - działka nr 91 o pow. 0,57 ha w obrębie Jelenin gm. Chojna. 2019-05-22 12:02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część działki nr 291/22 o pow. 300 m2 w obrębie Godków. 2019-05-22 11:54
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/92 o pow. 404 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. 2019-05-22 11:50
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 230 o pow. 1200 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Brzozowa. 2019-05-22 11:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 230 o pow. 1200 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul.Brzozowa. 2019-05-22 11:19
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 265 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2019-05-22 11:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 70 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego 2019-05-22 11:10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 52 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. 2019-05-22 11:04
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Chojnie przy ul.Mieszka I 2/20 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2019-05-16 11:53
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Chojnie przy ul.Łużyckiej 8/17 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2019-05-16 11:54
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Chojnie, przy ul.Narciarskiej 55B/3 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2019-05-16 11:55
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 120/2 i 363 o pow. 220 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Szewska/Browarna. 2019-04-18 11:44
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 120/2 i 363 o pow. 45 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Szewska/Browarna. 2019-04-18 11:43
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - działka nr 1086/1 i 1094/1 o pow. 1,1624 ha w obrębie 2 m. Chojna, ul. Krupin. 2019-04-18 11:41
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 38/96 o pow. 18 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Żwirki i Wigury. 2019-04-18 11:39
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 376/10 o pow. 18 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2019-04-18 11:29
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 376/10 o pow. 50 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2019-04-18 11:27
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/92 o pow. 300 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. 2019-04-18 11:25
Wykaz nieruchomoci przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 195/11 o pow. 722 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Kościuszki. 2019-04-18 11:24
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 177/13 o pow. 386 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Willowa. 2019-04-18 11:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część działki nr 291/22 o pow. 300 m2 w obrębie Godków. 2019-04-18 11:12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część działki nr 291/22 o pow. 250 m2 w obrębie Godków. 2019-04-18 11:10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/92 o pow. 316 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. 2019-04-18 11:04
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część działki nr 36/221 o pow. 500 m2 w obrębie 8 m. Chojna. 2019-04-18 11:02
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej, połozonej w obrębie 8m.Chojna, działka nr 36/106 o pow.1,3648ha do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2019-04-17 09:18
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2019-04-17 09:15
Burmistrz Gminy Chojna podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Lisie Pole, gmina Chojna, stanowiących własność Gminy Chojna, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-03-25 07:55
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Chojnie przy ul.Wilsona 4/4 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2019-03-21 14:01
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej, położonej w Chojnie przy ul.Słowiańskiej, działka nr 160/1 o pow.0,0327ha, obręb 4m.Chojna przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2019-03-21 13:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - lokal użytkowy z przeznaczeniem na cele składowe - przechowywanie płodów rolnych - część działki nr 36/233 o pow. 445 m2 w obrębie 8 m. Chojna. 2019-03-07 11:11
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej niemieszkalnej, położonej w Chojnie przy ul. Narciarskiej 60 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2019-03-01 09:12
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego, położonego w Chojnie przy ul.Rogozińskiego 12, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2019-02-28 14:43
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej, położonej w Chojnie przy ul.Słowiańskiej, działka nr 160/5 o pow.0,0411ha przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2019-02-28 14:40
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Chojnie przy ul.Narciarskiej 41E/3 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2019-02-27 11:00
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Chojnie przy ul.Jodłowej 3/5 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2019-02-27 10:59
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Chojnie przy ul.Jodłowej 3/3 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2019-02-27 10:57
Burmistrz Gminy Chojna podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 412/1, położonej w obrębie 3 miasta Chojna, stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2019-02-25 08:46
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, oznaczonej numerem działki 42/4 położonej w obrębie 2 miasta Chojna o pow. 0,0894 ha wraz z udziałem do 1/3 części działki nr 42/1 ( droga wewnętrzna) położonej w obrębie 2 miasta Chojna o pow.0,0959 ha, z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2019-02-12 10:04
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - lokal użytkowy z przeznaczeniem na składowanie płodów rolnych o pow. 245 m2 wraz z dojazdem o pow. 200 m2, położony na działce nr 36/233 w obrębie 8 m. Chojna. 2019-02-01 14:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - działka nr 348 o pow. 0,0825 ha w obrębie Nawodna. 2019-02-01 13:58
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/92 o pow. 300 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. 2019-02-01 13:52
wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 183/2 o pow. 472 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Owocowa. 2019-02-01 13:48
wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 342/1 o pow. 320 m2 w obrębie 7 m. Chojna, ul. Ogrodowa. 2019-02-01 13:44
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 19/7 o pow. 5 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Chrobrego. 2019-02-01 13:38
Wykaz nieruchomoci przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 376/10 o pow. 18 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol.Chrobrego. 2019-02-01 13:35
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomosci lokalowej, połozonej w Chojnie przy ul.Bałtyckiej 5 z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2019-01-25 12:56
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie MĘTNO, działka nr 443/2 o pow.0,2845ha z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2019-01-17 13:57
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - działka nr 127/2 o pow. 0,57 ha w obrębie Krajnik Dolny. 2019-01-14 10:33
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - działka nr 168/2 o pow. 0,75 ha w obrębie Czartoryja. 2019-01-14 10:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 47/5 o pow. 18 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego. 2019-01-14 10:21
Wykaz nieruchomoci przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 38/92 o pow. 18 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Żwirki i Wigury. 2019-01-14 10:18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele handlowe - część działki nr 176/3 o pow. 22 m2 (pod kiosk handlowy) i o pow. 30 m2 (handel z samochodu), położonej w obrębie Krajnik Dolny. 2019-01-11 10:57
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2019-01-10 10:30
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, położonego w Chojnie przy ul.Jagiellońskiej 33a/1 przeznaczonego do sprzedazy w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2019-01-03 11:59
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci niezabudowanej , położonej w obrębie Strzelczyn, w działce nr 186/1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2019-01-03 11:54
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część działki nr 291/22 o pow. 250 m2 w obrębie Godków. 2018-11-26 11:52
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - lokal użytkowy (boks garażowy) o pow. 18,00 m2, położony w obrębie 6 m. Chojna, ul. Kościuszki. 2018-11-26 11:49
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 38/96 o pow. 18 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Żwirki i Wigury. 2018-11-26 11:42
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 105/1 o pow.18 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Podmurze. 2018-11-26 11:33
Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 253/1 o pow. 18 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Bol. Prusa. 2018-11-26 11:17
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 153/2, położona w obrębie Rurka gmina Chojna, zapisana w księdze wieczystej SZ1Y/00043750/1. 2018-11-26 11:12
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem dzialki 229/3 o pow. 0,040 ha, położona w obrębie Zatoń Dolna gmina Chojna. 2018-10-29 08:53
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 229/3 o pow. 0,0394 ha, położona w obrębie Zatoń Dolna gmina Chojna. 2018-10-29 08:55
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 229/1 o pow. 0,36 ha, położona w obrębie Zatoń Dolna gmina Chojna. 2018-10-29 08:47
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele handlowe - część działki nr 249/2 o pow. 25 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Jagiellońska. 2018-10-25 12:32
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod tablicę reklamową - część działki nr 20/10 o pow. 2 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Młyńska. 2018-10-25 12:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 401/6 o pow. 50 m2 w obrębie 7 m. Chojna, ul. Polna. 2018-10-25 12:27
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 23/2 o pow. 100 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2018-09-21 12:50
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część działki nr 195/11 lokal użytkowy (boks garażowy) o pow. 23,85 m2, położony w obrębie 6 m. Chojna, ul. Kościuszki. 2018-09-21 12:37
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - część działki nr 195/11 lokal użytkowy (boks garażowy) o pow. 18,30 m2, położony w obrębie 6 m. Chojna, ul. Kościuszki. 2018-09-21 12:36
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, składającej się z dwóch działek, położonej w obrębie Jelenin, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-09-20 14:54
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Chojnie przy ul.Dworcowej 9 2018-09-20 14:51
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część działki nr 291/22 o pow. 250 m2 w obrębie Godków. 2018-09-12 14:38
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 150 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2018-09-12 14:36
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 23/2 o pow. 18 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2018-09-12 14:32
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 51/7 o pow. 18 m2 w obrębie 5 m. Chojna, ul. Jodłowa. 2018-09-12 14:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele składowe - część działki nr 757/5 o pow. 30 m2 w obrębie Lisie Pole. 2018-09-12 14:06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele handlowe - część działki nr 176/3 o pow. 22 m2 (pod kiosk handlowy) i o pow. 30 m2 (handel z samochodu), położonej w obrębie Krajnik Dolny. 2018-09-12 14:01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 36/92 o pow. 50 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. 2018-09-12 13:52
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 230 o pow. 500 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Brzozowa. 2018-09-12 13:20
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego gruntu 2018-09-06 12:59
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste przeznaczonej do sprzedazy na rzecz użytkownika wieczystego 2018-09-06 12:56
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chojna przeznaczonej do zamiany - działka niezabudowana, oznaczona numerem działki 25/1 o pow, 0,0692 ha, położona w obrebie 4 miasta Chojna, zapisana w księdze wieczystej KW Nr SZ1Y/00059476/1. 2018-09-06 12:32
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 98/4 o pow. 0,0842 ha, położona w obrębie 5 miasta Chojna oraz udział 1/4 części w działce nr 98/3. 2018-07-20 12:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 105/1 o pow.18 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Podmurze. 2018-07-19 10:16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - lokal użytkowy (boks garażowy) o pow. 18,00 m2, położony w obrębie 8 m. Chojna, ul. Kościuszki. 2018-07-19 09:10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 5/28 o pow. 21,60 m2 w obrębie Łaziszcze gm. Chojna. 2018-07-19 09:08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 20/10 o pow. 36 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Skwer Jagielloński. 2018-07-19 09:05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 20/10 o pow. 18 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Łąkowa. 2018-07-11 09:07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele parkingowe - działka nr 303/1 o pow. 85 m2 w obrębie Krajnik Dolny. 2018-06-27 09:10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności telekomunikacyjnej - część działki nr 454/6 o pow. 130 m2 w obrębie Mętno. 2018-06-27 09:06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele handlowe - część działki nr 249/2 o pow. 72,00 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Jagiellońska. 2018-06-27 08:58
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele handlowe - część działki nr 249/2 o pow. 24,60 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Jagiellońska. 2018-06-27 08:55
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - lokal użytkowy na prowadzenie działalności gospodarczej (rzemiosło) o pow. 20,00 m2, położony w obrębie 7 m. Chojna, ul. Piastów. 2018-06-27 08:52
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - lokal użytkowy (boks garażowy) o pow. 18,30 m2, położony w obrębie 8 m. Chojna, ul. Kościuszki. 2018-06-27 08:43
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 52 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. 2018-06-27 08:37
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej niemieszkalnej (garaż) przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2018-06-27 08:35
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 400 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2018-06-27 08:34
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej ruinami kaplicy św. Gertrudy w Chojnie przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2018-06-27 08:33
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 39/92 o pow. 306 m2 w obrębie 8 m. Chojna. 2018-06-26 14:42
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część działki nr 291/22 o pow. 300 m2 w obrębie Godków. 2018-06-26 14:37
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 291/22 o pow. 18 m2 w obrębie Godków. 2018-06-26 14:33
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetragu ustnego nieograniczonego - nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 179/1 o pow. 0,1428 ha, położona w obrębie Strzelczyn gmina Chojna. 2018-06-22 10:40
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 160 o pow. 200 m2 w obrębie 4 m. Chojna, ul. Słowiańska. 2018-06-08 12:35
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 145/26 o pow. 9 m2 w obrębie Grzybno. 2018-06-08 12:31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 36/203 o pow. 190 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2018-06-08 12:27
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część działki nr 291/22 o pow. 250 m2 w obrębie Godków. 2018-06-08 12:23
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/92 o pow. 300 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. 2018-06-08 10:21
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiacej działkę nr 36/280 o pow. 0,0339 ha, położonej w obrebie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2018-06-06 14:56
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/279 o pow. 0,1044 ha, położonej w obrebie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2018-06-06 14:53
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/278 o pow. 0,0767 ha, położonej w obrebie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2018-06-06 14:51
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 36/276 o pow. 0,0755 ha położonej w obrębie 8 miasta Chojna przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków działki przyległej. 2018-06-06 14:50
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/275 o pow. 0,1838 ha, położonej w obrębie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży jako przyległa nieruchomość gruntowa na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych przy ul. Orląt 4. 2018-06-06 14:49
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 36/274 o pow. 0,0741 ha położonej w obrębie 8 miasta Chojna przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków działki przyległej. 2018-06-06 14:48
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/92 o pow. 355 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. 2018-05-11 13:24
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 291/22 o pow. 250 m2 w obrębie Godków. 2018-05-11 13:19
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele składowe - część działki 38/92 o pow. 7 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2018-05-11 13:08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele składowe - część działki nr 291/22 o pow. 10 m2 w obrębie Godków. 2018-05-11 13:02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 150/7 o pow. 12 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2018-05-11 12:58
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2018-05-07 11:50
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/274 o pow. 0,0741 ha, położonej w obrębie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2018-04-17 12:48
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/275 o pow. 0,1838 ha, położonej w obrębie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży jako przyległa nieruchomość gruntowa na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych przy ul. Orląt 4. 2018-04-17 12:37
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/276 o pow. 0,0755 ha, położonej w obrebie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2018-04-17 12:48
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/278 o pow. 0,0767 ha, położonej w obrebie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2018-04-17 12:49
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/279 o pow. 0,1044 ha, położonej w obrebie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2018-04-17 12:49
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiacej działkę nr 36/280 o pow. 0,0339 ha, położonej w obrebie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2018-04-17 12:14
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 36/81 o pow. 0,7502 ha położonej w obrębie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-04-17 11:55
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele parkingowe - działka nr 303/1 o pow. 100 m2 w obrębie Krajnik Dolny. 2018-04-13 13:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na letni ogródek gastronomiczny - część działki nr 160 o pow. 16 m2 w obrębie 3 m. Chojna, pl. Konstytucji 3 Maja. 2018-04-13 13:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 158/2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego. 2018-04-13 13:25
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część działki nr 67/22 o pow.519 m2 w obrębie Graniczna. 2018-04-13 13:21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 240 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. 2018-04-13 13:17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 57 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2018-04-13 13:15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele składowe - część działki nr 160 o pow. 31 m2 w obrębie 4 m. Chojna, ul. Słowiańska. 2018-04-13 13:08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele składowe - część działki nr 67/22 o pow. 5 m2 w obrębie Graniczna. 2018-04-13 13:06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 158/2 o pow. 32 m2 wobrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego. 2018-04-13 13:04
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 174 o pow. 15 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Szkolna. 2018-04-13 12:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 150/7 o pow.15 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2018-04-13 12:55
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 20/10 o pow. 18 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2018-04-13 12:53
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 23/2 o pow. 15 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2018-04-13 12:47
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 38/96 o pow. 18 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Żwirki i Wigury. 2018-04-13 12:27
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 160 o pow. 12 m2 w obrębie 4 m. Chojna, ul. Słowiańska. 2018-04-13 12:21
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej mieszkalnej przeznaczonej do sprzedazy w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2018-04-06 13:14
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej niemieszkalnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Chojnie przy ul.Kosciuszki 7/1a 2018-04-06 13:12
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej 2018-03-21 10:54
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, położonej w Chojnie przy ul.Słowiańskiej 2018-03-20 10:52
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, położonej w Chojnie przy ul.Bol.Chrobrego 2018-03-20 10:50
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, położonej w Chojnie przy ul.Dworcowej 2018-03-20 10:48
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, położonej w Chojnie przy ul.Basztowej 2018-03-20 10:44
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oznaczonej nr dz. 365/18 o pow. 0,3035 ha położonej w ob. 7 miasta Chojna 2018-03-16 08:46
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oddanej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego 2018-03-01 10:10
Wykaz nieruchomości, oznaczonej numerem działki 36/283, polożonej w obrębie 8 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-02-15 08:13
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców - na cele rekreacyjne, na cele składowe oraz pod garaże, położónych na terenie gminy i miasta Chojna. 2018-02-09 08:19
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców - na cele rolne, pod uprawę warzyw oraz na inne cele, położonych na terenie miasta i gminy Chojna. 2018-02-09 08:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część działki nr 291/22 o pow. 250 m2 w obrębie Godków gm. Chojna. 2018-01-26 11:00
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 191/18 o pow. 370 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Kościuszki. 2018-01-26 10:57
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - działka nr 68 o pow. 802 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego. 2018-01-26 10:55
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/92 o pow. 230 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. 2018-01-26 10:52
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 291/22 o pow. 15 m2 w obrębie Godków gm. Chojna. 2018-01-26 10:41
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 253/1 o pow. 18 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Bol. Prusa. 2018-01-26 10:38
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod bankomat - część działki nr 201/25 o pow. 2 m2 w obrębie 7 m. Chojna, ul. Jagiellońska. 2018-01-26 10:35
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 48 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2018-01-26 10:28
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2018-01-25 10:52
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-01-25 10:43
Wykaz nieruchomości, oznaczonej numerem działki 61 o pow. 0,89 ha, położonej w obrębie Krzymów, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-01-22 12:16
Wykaz nieruchomości, oznaczonej numerem działki 254/3 o pow. 0,0081 ha, położonej w obrębie Nawodna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego. 2018-01-22 12:17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 23/2 o pow. 15 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2017-12-22 11:26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 23 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2017-12-22 11:23
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 125 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego (część nr 2). 2017-12-22 11:21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 125 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego (część nr 1).. 2017-12-22 11:19
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiacej działkę nr 2 o pow. 0,01 ha, połozonej w obrebie Krzymów, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. 2017-12-11 13:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 145/26 o pow. 15 m2 w obrębie Grzybno. 2017-11-17 12:11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część dziai nr 291/22 o pow. 300 m2 w obrębie Godków. 2017-11-17 12:08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 376/10 o pow. 50 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Basztowa. 2017-11-17 12:06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część działki nr 261 o pow. 0,0685 ha w obrębie Krajnik Dolny. 2017-11-17 12:03
Wykaz nieruchomości, oznaczonej numerem działki 257 o pow. 0,9899 ha, położonej w obrębie 3 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-11-16 12:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele parkingowe - część działki nr 342/1 o pow. 42 m2 w obrębie 7 m. Chojna, ul. Ogrodowa. 2017-10-18 13:19
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod tablicę reklamową - część działki nr 376/10 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2017-10-18 13:16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod tablicę reklamową - część działki nr 242 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Jagiellońska. 2017-10-18 13:13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 158/2 o pow. 18 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego. 2017-10-18 13:08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 51/7 o pow. 18 m2 w obrębie 7 m. Chojna, ul. Odrzańska. 2017-10-18 13:04
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 180/1 o pow. 19 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Bałtycka. 2017-10-18 13:01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 105/1 o pow. 38 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Łużycka (2 miejsca garażaowe). 2017-10-18 12:57
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 158/2 o pow.400 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego. 2017-10-18 12:47
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/92 o pow. 700 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. 2017-10-18 12:43
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/92 o pow. 400 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. 2017-10-18 12:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/92 o pow. 250 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. 2017-10-18 12:02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 36/203 o pow. 200 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2017-10-18 11:51
Wykaz nieruchomości, oznaczonej numerem działki 7 o pow. 0,0480 ha, położonej w obrębie 4 miasta Chojna, przezanprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-09-05 14:25
Wykaz nieruchomości, oznaczonej numerem działki 186/1 o pow. 0,31 ha, położonej w obrębie Strzelczyn, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-09-05 14:23
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele składowe - część działki nr 38/92 o pow. 7 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2017-09-05 13:15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 19/7 o pow. 6 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2017-09-05 12:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 150/7 o pow. 18 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2017-09-05 12:51
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 opow. 300 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. 2017-09-05 12:46
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 17 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2017-09-05 12:43
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - częś działki nr 160 o pow. 115 m2 w obrębie 4 m. Chojna, ul. Słowiańska. 2017-09-05 12:32
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele parkingowe - część działki nr 64/1 o pow. 12 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Dworcowa. 2017-09-05 12:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele produkcyjne - część działki nr 36/205 o pow. 2000 m2 w obrębie 8 m. Chojna. 2017-09-05 12:25
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, połozonej w Lisim Polu 82 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2017-09-01 14:56
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. 2017-09-01 14:54
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. 2017-09-01 14:53
Wykaz nieruchomości, oznaczonych numerami działek 98/4 o pow. 0,0842 ha, 98/5 o pow. 0,0887 ha, 98/6 o pow. 0,0745 ha, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych. 2017-08-03 11:00
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 268/21 o pow. 0,0153 ha, położonej w obrębie 4 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2017-07-20 13:04
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele handlowe - część działki nr 176/3 o pow. 50 m2 w obrębie Krajnik Dolny. 2017-07-14 08:55
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 180/1 o pow. 12 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Bałtycka. 2017-07-14 08:53
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod budowę elektrowni fotowoltaicznej - działka nr 36/227 o pow. 64,5476 w obrębie 8 m. Chojna. 2017-07-07 13:54
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele handlowe - część działki nr 249/2 o pow. 22 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Jagiellońska. 2017-07-07 13:48
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele parkingowe - część działki nr 230 o pow. 50 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Brzozowa. 2017-07-07 13:45
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 64/1 o pow. 15 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Dworcowa. 2017-07-07 13:42
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 376/10 o pow. 18 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2017-07-07 13:39
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oddanej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego 2017-07-03 08:15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/92 o pow. 247 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. 2017-06-22 12:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 23/2 o pow. 6 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2017-06-22 12:24
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na dojazd do posesji - część działki nr 191/25 o pow. 682 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Kościuszki. 2017-06-20 11:19
Wykaz nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 191/24 o pow. 0,5372 ha, połozonej w obrebie 6 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-06-19 14:53
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy, położony w Chojnie przy ul.Narciarskiej 57 2017-06-19 08:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 253/2 o pow. 18 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Bol. Prusa. 2017-06-14 13:37
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 381 o pow. 50 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Piekarska. 2017-06-14 13:35
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 36/203 o pow. 225 m2 w obrębie 8, ul. Sikorskiego. 2017-06-14 13:32
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 36/203 o pow. 180 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2017-06-14 13:16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod plac do nauki jazdy - część działki nr 36/233 o pow.120 m2 w obrębie 8 m. Chojna. 2017-06-14 13:13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod plac do nauki jazdy - część działki nr 36/161 o pow.120 m2 w obrębie 8 m. Chojna. 2017-06-14 13:10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy jako ogródek piwny - część działki nr 161 o pow. 16 m2 w obrębie 3 m. Chojna, Pl.Konstytucji 3 Maja. 2017-06-14 13:05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele składowe - część działki nr 145/26 o pow. 18,90 m2 w obrębie Grzybno. 2017-05-24 14:24
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 22 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2017-05-24 14:20
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej, połozonej w Chojnie przy ul.Łużyckiej, działka nr 401 o pow.0,1709ha, obręb 3m.Chojna 2017-05-22 12:29
Wykaz nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych numerami działek 191/21 o pow. 0,1148 ha, 191/22 o pow. 0,1233 ha, 191/23 o pow. 0,1331 ha, 191/25 o pow. 0,1050 ha, położonymi w obrębie 6 miasta Chojna, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych 2017-05-19 11:24
Wykaz nieruchomości, oznaczonych numerami działek 334/9 o pow. 3,8547 ha oraz 334/10 o pow. 1,0653 ha, położonymi w obrębie Krajnik Dolny, przeznaczonymi do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych. 2017-05-19 11:20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele parkingowe - część działki nr 309/1 i część działki nr 309/2 o pow. 510 m2 w obrębie Krajnik Dolny. 2017-05-18 11:55
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/86 o pow. 225 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2017-05-18 11:52
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część działki nr 1085 o pow. 0,06 ha, położonej w obrębie 2 m. Chojna, ul. Krupin. 2017-05-18 11:49
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, połozonej w Chojnie, przy ul.Przemysłowej, działka nr 36/156 o pow.0,4376ha, obręb 8m.Chojna 2017-05-11 12:38
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej niemieszkalnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, połozonej w Chojnie pzry ul.Słowiańskiej 13 2017-05-04 12:39
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele skladowe - część działki nr 36/208, część dzialki nr 36/59 i część działki nr 38/41 o łącznej powierzchni 3000 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Przemysłowa. 2017-04-27 10:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele wspólnoty mieszkaniowej - część działki nr 38/92 o pow. 726 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2017-04-27 10:56
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 20/10 o pow. 36 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Skwer Jagielloński. 2017-04-27 10:44
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na wybieg dla psów - część działki nr 43 o pow. 450 m2 w obrębie Krajnik Górny gm. Chojna. 2017-04-20 13:04
Wykaz nieruchomości, oznaczonej numerem działki 222 o pow. 0,10 ha, położonej w obrębie Zatoń Dolna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego. 2017-04-13 07:27
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, działka nr 135 obręb Stoki 2017-04-10 13:42
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego wraz z prawem współużytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2017-04-07 14:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - lokal użytkowy dla rolnika do przechowywania płodów rolnych wraz z dojazem - część działki nr 36/233 o pow. 445 m2 w obrębie 8 m. Chojna. 2017-04-04 14:22
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na inne cele - dojście do posesji - część dziai nr 185 o pow. 0,03 ha w obrębie Strzelczyn. 2017-04-04 14:19
Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w udziale do 2205/10000 części 2017-04-04 14:19
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część działki nr 291/22 o pow. 200 m2 w obrębie Godków. 2017-04-04 14:15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/86 o pow. 165 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2017-04-04 14:13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/86 o pow. 165 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2017-04-04 14:11
Wykaz nieruchomości, oznaczonej numerem działki 18 o pow. 0,0143 ha, położonej w obrębie 3 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieokreślonego. 2017-03-30 13:05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 57 m2 w obrębie 8 m. Chojna ul. Sikorskiego. 2017-03-22 13:48
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 158/2 o pow. 115 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego. 2017-03-22 13:44
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 23/2 o pow. 120 m2 w obrebie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2017-03-22 13:23
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 23/2 o pow. 16,5 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2017-03-22 13:21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 64/1 o pow. 15 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Dworcowa. 2017-03-22 13:18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 64/1 o pow. 15 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Dworcowa. 2017-03-22 13:14
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Chojnie, przy ul.Jagiellońskiej-Ogrodowej,działka nr 207/33 o pow. 0,0631ha, obręb 7m.Chojna 2017-03-02 14:30
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Chojnie, przy ul.Jagiellońskiej-Ogrodowej, działka nr 207/32 o pow. 0,0499ha, obr. 7m.Chojna 2017-03-02 14:26
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Chojnie przy ul.Jagiellońskiej-Ogrodowej, działka nr 207/31 o pow. 0,0913ha, obr. 7m.Chojna 2017-03-02 14:22
Wykaz nieruchomości, oznaczonej numerem działki 376/9 o pow. 0,0445 ha, połozonej w obrębie 6 miasta Chojna, przezaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. 2017-02-28 12:15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część działki nr 291/22 o pow. 450 m2 w obrębie Godków. 2017-02-28 10:13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 214/6 o pow. 14 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Barwicka. 2017-02-28 10:10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 50 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2017-02-28 10:07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 195/11 o pow. 300 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Kościuszki. 2017-02-28 10:01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 191/18 o pow. 611 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Kościuszki. 2017-02-28 09:57
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 191/18 o pow. 370 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Kościuszki. 2017-02-28 09:53
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 64/1 o pow. 15 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Dworcowa. 2017-02-28 09:44
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 214/6 o pow. 20 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Barwicka. 2017-02-28 09:39
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele składowe - część działki nr 291/22 o pow. 14 m2 w obrębie Godków, gm. Chojna. 2017-02-28 09:37
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy lokal użytkowy - część działki nr 303/1 o pow. 8,26 m2 w obrębie Krajnik Dolny gm. Chojna. 2017-02-28 09:35
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 376/10 o pow. 18 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2017-02-28 09:31
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierzawców na cele rekreacyjne - część działki nr 268/5 o pow. 859 m2 w obrębie 4 m. Chojna, ul. Żółkiewskiego. 2017-01-16 14:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców na cele rekreacyjne - teren miasta Chojna. 2017-01-16 13:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców pod garaże - teren miasta i gminy Chojna. 2017-01-16 13:57
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców pod uprawę warzyw - teren miasta Chojna. 2017-01-16 13:54
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców na cele składowe - teren miasta i gminy Chojna. 2017-01-16 13:52
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców pod uprawę warzyw - część działki nr 342/1 o pow. 1810 m2 w obrębie 7 m. Chojna, ul. Ogrodowa. 2017-01-16 13:50
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na cele rolne - część działki nr 198/2 o pow. 0,2716 ha w obrębie Strzelczyn gm. Chojna. 2017-01-16 13:05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na cele rolne - działka nr 373 o pow. 0,19 ha w obrębie Strzelczyn gm. Chojna. 2017-01-16 13:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na cele rolne - część działki nr 200/1 o pow. 0,07 ha w obrębie Narost gm. Chojna. 2017-01-16 12:56
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawe warzyw - część działki nr 214/2 o pow. 216 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Barwicka. 2017-01-16 12:51
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 230 o pow. 500 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Brzozowa. 2017-01-16 12:48
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 39 m2 w obrębie 8 m. Chojna ul. Sikorskiego. 2017-01-16 12:41
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 120 m2 w obrębie 8 m. Chojna ul. Sikorskiego. 2017-01-16 12:38
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 47/5 o pow. 15 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego. 2017-01-16 12:35
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy jako plac utwardzony - część działki nr 36/28 o pow. 36 m2 w obrębie Zatoń Dolna. 2017-01-16 12:31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 64/1 o pow. 15 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Dworcowa. 2017-01-16 12:26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 38/96 o pow. 15 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Żwirki i Wigury. 2017-01-16 12:23
Wykaz nieruchomości przeznaczonej pod garaż - część działki nr 23/2 o pow. 15 m2 w obrębia 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2017-01-16 12:09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - lokal użytkowy o pow.173,70 (biuro), cz. działki nr 10 w obrębie 8 m. Chojna, ul.Narciarska. 2017-01-16 12:06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - lokal użytkowy o pow. 17 m2 (bud. gospodarczy), cz. działki nr 45 w obrębie Krajnik Górny gm. Chojna. 2017-01-16 11:18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - lokal użytkowy o pow. 19 m2 (biks garażowy), cz. działki nr 401 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Łużycka. 2017-01-16 11:13
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 25/1 o pow. 0,1121 ha, położonej w obrębie Grabowo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2016-12-23 10:19
wykaz lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. 2016-12-20 14:53
wykaz lokalu mieszkalnego wraz z prawem współużytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. 2016-12-20 14:51
Wykaz nieruchomości, oznaczonych numerami działek 301/5 o pow. 0,31 ha oraz 301/9 o pow. 0,1035 ha, położonych w obrębie Jelenin, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2016-12-01 09:38
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 365/18 o pow. 0,3035 ha, położonej w obrębie 7 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2016-12-01 09:33
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej, połozonej w Chojnie przy ul.Wł.Andersa, działka nr 36/169 o pow. 0,7134ha, obręb 8 2016-11-22 10:33