herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Wykaz nieruchomości, oznaczonej numerem działki 61 o pow. 0,89 ha, położonej w obrębie Krzymów, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-01-22 12:16
Wykaz nieruchomości, oznaczonej numerem działki 254/3 o pow. 0,0081 ha, położonej w obrębie Nawodna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego. 2018-01-22 12:17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 23/2 o pow. 15 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2017-12-22 11:26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 23 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2017-12-22 11:23
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 125 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego (część nr 2). 2017-12-22 11:21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 125 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego (część nr 1).. 2017-12-22 11:19
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiacej działkę nr 2 o pow. 0,01 ha, połozonej w obrebie Krzymów, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. 2017-12-11 13:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 145/26 o pow. 15 m2 w obrębie Grzybno. 2017-11-17 12:11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część dziai nr 291/22 o pow. 300 m2 w obrębie Godków. 2017-11-17 12:08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 376/10 o pow. 50 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Basztowa. 2017-11-17 12:06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część działki nr 261 o pow. 0,0685 ha w obrębie Krajnik Dolny. 2017-11-17 12:03
Wykaz nieruchomości, oznaczonej numerem działki 257 o pow. 0,9899 ha, położonej w obrębie 3 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-11-16 12:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele parkingowe - część działki nr 342/1 o pow. 42 m2 w obrębie 7 m. Chojna, ul. Ogrodowa. 2017-10-18 13:19
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod tablicę reklamową - część działki nr 376/10 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2017-10-18 13:16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod tablicę reklamową - część działki nr 242 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Jagiellońska. 2017-10-18 13:13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 158/2 o pow. 18 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego. 2017-10-18 13:08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 51/7 o pow. 18 m2 w obrębie 7 m. Chojna, ul. Odrzańska. 2017-10-18 13:04
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 180/1 o pow. 19 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Bałtycka. 2017-10-18 13:01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 105/1 o pow. 38 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Łużycka (2 miejsca garażaowe). 2017-10-18 12:57
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 158/2 o pow.400 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego. 2017-10-18 12:47
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/92 o pow. 700 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. 2017-10-18 12:43
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/92 o pow. 400 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. 2017-10-18 12:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/92 o pow. 250 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. 2017-10-18 12:02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 36/203 o pow. 200 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2017-10-18 11:51
Wykaz nieruchomości, oznaczonej numerem działki 7 o pow. 0,0480 ha, położonej w obrębie 4 miasta Chojna, przezanprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-09-05 14:25
Wykaz nieruchomości, oznaczonej numerem działki 186/1 o pow. 0,31 ha, położonej w obrębie Strzelczyn, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-09-05 14:23
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele składowe - część działki nr 38/92 o pow. 7 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2017-09-05 13:15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 19/7 o pow. 6 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2017-09-05 12:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 150/7 o pow. 18 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2017-09-05 12:51
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 opow. 300 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. 2017-09-05 12:46
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 17 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2017-09-05 12:43
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - częś działki nr 160 o pow. 115 m2 w obrębie 4 m. Chojna, ul. Słowiańska. 2017-09-05 12:32
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele parkingowe - część działki nr 64/1 o pow. 12 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Dworcowa. 2017-09-05 12:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele produkcyjne - część działki nr 36/205 o pow. 2000 m2 w obrębie 8 m. Chojna. 2017-09-05 12:25
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, połozonej w Lisim Polu 82 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2017-09-01 14:56
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. 2017-09-01 14:54
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. 2017-09-01 14:53
Wykaz nieruchomości, oznaczonych numerami działek 98/4 o pow. 0,0842 ha, 98/5 o pow. 0,0887 ha, 98/6 o pow. 0,0745 ha, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych. 2017-08-03 11:00
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 268/21 o pow. 0,0153 ha, położonej w obrębie 4 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2017-07-20 13:04
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele handlowe - część działki nr 176/3 o pow. 50 m2 w obrębie Krajnik Dolny. 2017-07-14 08:55
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 180/1 o pow. 12 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Bałtycka. 2017-07-14 08:53
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod budowę elektrowni fotowoltaicznej - działka nr 36/227 o pow. 64,5476 w obrębie 8 m. Chojna. 2017-07-07 13:54
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele handlowe - część działki nr 249/2 o pow. 22 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Jagiellońska. 2017-07-07 13:48
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele parkingowe - część działki nr 230 o pow. 50 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Brzozowa. 2017-07-07 13:45
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 64/1 o pow. 15 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Dworcowa. 2017-07-07 13:42
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 376/10 o pow. 18 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2017-07-07 13:39
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oddanej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego 2017-07-03 08:15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/92 o pow. 247 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. 2017-06-22 12:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 23/2 o pow. 6 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2017-06-22 12:24
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na dojazd do posesji - część działki nr 191/25 o pow. 682 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Kościuszki. 2017-06-20 11:19
Wykaz nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 191/24 o pow. 0,5372 ha, połozonej w obrebie 6 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-06-19 14:53
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy, położony w Chojnie przy ul.Narciarskiej 57 2017-06-19 08:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 253/2 o pow. 18 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Bol. Prusa. 2017-06-14 13:37
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 381 o pow. 50 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Piekarska. 2017-06-14 13:35
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 36/203 o pow. 225 m2 w obrębie 8, ul. Sikorskiego. 2017-06-14 13:32
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 36/203 o pow. 180 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2017-06-14 13:16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod plac do nauki jazdy - część działki nr 36/233 o pow.120 m2 w obrębie 8 m. Chojna. 2017-06-14 13:13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod plac do nauki jazdy - część działki nr 36/161 o pow.120 m2 w obrębie 8 m. Chojna. 2017-06-14 13:10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy jako ogródek piwny - część działki nr 161 o pow. 16 m2 w obrębie 3 m. Chojna, Pl.Konstytucji 3 Maja. 2017-06-14 13:05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele składowe - część działki nr 145/26 o pow. 18,90 m2 w obrębie Grzybno. 2017-05-24 14:24
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 22 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2017-05-24 14:20
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej, połozonej w Chojnie przy ul.Łużyckiej, działka nr 401 o pow.0,1709ha, obręb 3m.Chojna 2017-05-22 12:29
Wykaz nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych numerami działek 191/21 o pow. 0,1148 ha, 191/22 o pow. 0,1233 ha, 191/23 o pow. 0,1331 ha, 191/25 o pow. 0,1050 ha, położonymi w obrębie 6 miasta Chojna, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych 2017-05-19 11:24
Wykaz nieruchomości, oznaczonych numerami działek 334/9 o pow. 3,8547 ha oraz 334/10 o pow. 1,0653 ha, położonymi w obrębie Krajnik Dolny, przeznaczonymi do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych. 2017-05-19 11:20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele parkingowe - część działki nr 309/1 i część działki nr 309/2 o pow. 510 m2 w obrębie Krajnik Dolny. 2017-05-18 11:55
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/86 o pow. 225 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2017-05-18 11:52
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część działki nr 1085 o pow. 0,06 ha, położonej w obrębie 2 m. Chojna, ul. Krupin. 2017-05-18 11:49
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, połozonej w Chojnie, przy ul.Przemysłowej, działka nr 36/156 o pow.0,4376ha, obręb 8m.Chojna 2017-05-11 12:38
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej niemieszkalnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, połozonej w Chojnie pzry ul.Słowiańskiej 13 2017-05-04 12:39
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele skladowe - część działki nr 36/208, część dzialki nr 36/59 i część działki nr 38/41 o łącznej powierzchni 3000 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Przemysłowa. 2017-04-27 10:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele wspólnoty mieszkaniowej - część działki nr 38/92 o pow. 726 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2017-04-27 10:56
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 20/10 o pow. 36 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Skwer Jagielloński. 2017-04-27 10:44
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na wybieg dla psów - część działki nr 43 o pow. 450 m2 w obrębie Krajnik Górny gm. Chojna. 2017-04-20 13:04
Wykaz nieruchomości, oznaczonej numerem działki 222 o pow. 0,10 ha, położonej w obrębie Zatoń Dolna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego. 2017-04-13 07:27
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, działka nr 135 obręb Stoki 2017-04-10 13:42
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego wraz z prawem współużytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2017-04-07 14:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - lokal użytkowy dla rolnika do przechowywania płodów rolnych wraz z dojazem - część działki nr 36/233 o pow. 445 m2 w obrębie 8 m. Chojna. 2017-04-04 14:22
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na inne cele - dojście do posesji - część dziai nr 185 o pow. 0,03 ha w obrębie Strzelczyn. 2017-04-04 14:19
Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w udziale do 2205/10000 części 2017-04-04 14:19
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część działki nr 291/22 o pow. 200 m2 w obrębie Godków. 2017-04-04 14:15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/86 o pow. 165 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2017-04-04 14:13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/86 o pow. 165 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2017-04-04 14:11
Wykaz nieruchomości, oznaczonej numerem działki 18 o pow. 0,0143 ha, położonej w obrębie 3 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieokreślonego. 2017-03-30 13:05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 57 m2 w obrębie 8 m. Chojna ul. Sikorskiego. 2017-03-22 13:48
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 158/2 o pow. 115 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego. 2017-03-22 13:44
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 23/2 o pow. 120 m2 w obrebie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2017-03-22 13:23
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 23/2 o pow. 16,5 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2017-03-22 13:21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 64/1 o pow. 15 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Dworcowa. 2017-03-22 13:18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 64/1 o pow. 15 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Dworcowa. 2017-03-22 13:14
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Chojnie, przy ul.Jagiellońskiej-Ogrodowej,działka nr 207/33 o pow. 0,0631ha, obręb 7m.Chojna 2017-03-02 14:30
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Chojnie, przy ul.Jagiellońskiej-Ogrodowej, działka nr 207/32 o pow. 0,0499ha, obr. 7m.Chojna 2017-03-02 14:26
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Chojnie przy ul.Jagiellońskiej-Ogrodowej, działka nr 207/31 o pow. 0,0913ha, obr. 7m.Chojna 2017-03-02 14:22
Wykaz nieruchomości, oznaczonej numerem działki 376/9 o pow. 0,0445 ha, połozonej w obrębie 6 miasta Chojna, przezaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. 2017-02-28 12:15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część działki nr 291/22 o pow. 450 m2 w obrębie Godków. 2017-02-28 10:13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 214/6 o pow. 14 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Barwicka. 2017-02-28 10:10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 50 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2017-02-28 10:07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 195/11 o pow. 300 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Kościuszki. 2017-02-28 10:01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 191/18 o pow. 611 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Kościuszki. 2017-02-28 09:57
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 191/18 o pow. 370 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Kościuszki. 2017-02-28 09:53
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 64/1 o pow. 15 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Dworcowa. 2017-02-28 09:44
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 214/6 o pow. 20 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Barwicka. 2017-02-28 09:39
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele składowe - część działki nr 291/22 o pow. 14 m2 w obrębie Godków, gm. Chojna. 2017-02-28 09:37
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy lokal użytkowy - część działki nr 303/1 o pow. 8,26 m2 w obrębie Krajnik Dolny gm. Chojna. 2017-02-28 09:35
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 376/10 o pow. 18 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2017-02-28 09:31
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierzawców na cele rekreacyjne - część działki nr 268/5 o pow. 859 m2 w obrębie 4 m. Chojna, ul. Żółkiewskiego. 2017-01-16 14:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców na cele rekreacyjne - teren miasta Chojna. 2017-01-16 13:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców pod garaże - teren miasta i gminy Chojna. 2017-01-16 13:57
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców pod uprawę warzyw - teren miasta Chojna. 2017-01-16 13:54
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców na cele składowe - teren miasta i gminy Chojna. 2017-01-16 13:52
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców pod uprawę warzyw - część działki nr 342/1 o pow. 1810 m2 w obrębie 7 m. Chojna, ul. Ogrodowa. 2017-01-16 13:50
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na cele rolne - część działki nr 198/2 o pow. 0,2716 ha w obrębie Strzelczyn gm. Chojna. 2017-01-16 13:05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na cele rolne - działka nr 373 o pow. 0,19 ha w obrębie Strzelczyn gm. Chojna. 2017-01-16 13:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na cele rolne - część działki nr 200/1 o pow. 0,07 ha w obrębie Narost gm. Chojna. 2017-01-16 12:56
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawe warzyw - część działki nr 214/2 o pow. 216 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Barwicka. 2017-01-16 12:51
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 230 o pow. 500 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Brzozowa. 2017-01-16 12:48
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 39 m2 w obrębie 8 m. Chojna ul. Sikorskiego. 2017-01-16 12:41
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 120 m2 w obrębie 8 m. Chojna ul. Sikorskiego. 2017-01-16 12:38
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 47/5 o pow. 15 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego. 2017-01-16 12:35
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy jako plac utwardzony - część działki nr 36/28 o pow. 36 m2 w obrębie Zatoń Dolna. 2017-01-16 12:31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 64/1 o pow. 15 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Dworcowa. 2017-01-16 12:26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 38/96 o pow. 15 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Żwirki i Wigury. 2017-01-16 12:23
Wykaz nieruchomości przeznaczonej pod garaż - część działki nr 23/2 o pow. 15 m2 w obrębia 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2017-01-16 12:09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - lokal użytkowy o pow.173,70 (biuro), cz. działki nr 10 w obrębie 8 m. Chojna, ul.Narciarska. 2017-01-16 12:06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - lokal użytkowy o pow. 17 m2 (bud. gospodarczy), cz. działki nr 45 w obrębie Krajnik Górny gm. Chojna. 2017-01-16 11:18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - lokal użytkowy o pow. 19 m2 (biks garażowy), cz. działki nr 401 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Łużycka. 2017-01-16 11:13
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 25/1 o pow. 0,1121 ha, położonej w obrębie Grabowo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2016-12-23 10:19
wykaz lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. 2016-12-20 14:53
wykaz lokalu mieszkalnego wraz z prawem współużytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. 2016-12-20 14:51
Wykaz nieruchomości, oznaczonych numerami działek 301/5 o pow. 0,31 ha oraz 301/9 o pow. 0,1035 ha, położonych w obrębie Jelenin, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2016-12-01 09:38
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 365/18 o pow. 0,3035 ha, położonej w obrębie 7 miasta Chojna, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2016-12-01 09:33
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej, połozonej w Chojnie przy ul.Wł.Andersa, działka nr 36/169 o pow. 0,7134ha, obręb 8 2016-11-22 10:33