Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

wykaz lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

Chojna, dnia 20.12.2016r.

 

 

W Y K A Z

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r.,poz. 1774 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

oznaczenie nieruchomości

 

Chojna, działka nr 413/4 o pow. 0,0663ha, obręb 3m.Chojna

ul. Jagiellońska 33a

opis nieruchomości- lokalu

lokal mieszkalny nr 3 o pow. 56,02m2 wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste

Nr księgi wieczystej

KW SZ1Y/00047928/8

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Brak planu zagospodarowania przestrzennego

w ewidencji gruntów działka klasyfikowana jako „B” zabudowa mieszkaniowa,

budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 1032 na podstawie decyzji nr KL III 5340/15/87 z dnia 25.03.1987r. i podlega ochronie konserwatorskiej

cena lokalu mieszkalnego

24 320,00zł

po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 80% ceny nieruchomości lokalowej -sprzedaż przy jednorazowej zapłacie

48 640,00zł

po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 60% ceny nieruchomości lokalowej - sprzedaż ratalna

na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Chojnie nr XVIII/181/2012
z dnia 28 czerwca 2012r.

cena udziału w gruncie

6 000,00zł

grunt w użytkowaniu wieczystym

pierwsza opłata roczna

15% ceny - 900,00zł

180,00zł + podatek VAT 23% (41,40zł) = 221,40zł brutto

po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 80%

360,00zł +podatek VAT 23% (82,80zł) = 442,80zł brutto

po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 60%

opłata roczna

1% ceny - 60,00zł netto

60,00zł + 23% podatek VAT (13,80zł) = 73,80zł brutto

 

Ceny podane powyżej obowiązują do dnia 5.12.2017 r.

Niniejszy lokal jest zamieszkały i pierwszeństwo jego nabycia przysługuje najemcy.

Pierwszeństwo nabycia ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, której przysługuje roszczenie o nabycie ww. nieruchomości oraz poprzednim właścicielom pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. lub spadkobiercom, pod warunkiem złożenia wniosku w terminie do 31.01.2017r.

                                                                                                                                                                                           Burmistrz

                                                                                                                                                                                     Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Brzezińska 20-12-2016 14:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Aneta Brzezińska 20-12-2016 14:53