Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA DRUGIE ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości zabudowanej byłym hangarem samolotowym o pow. użytkowej 245,00m2, położonej w obrębie 8m. Chojna, ul. Przemysłowa, działka nr 36/156 o pow. 0,4376ha, KW SZ1Y/00044141/6.

 

Chojna, dnia 20.02.2017r.

 

 

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA DRUGIE ROKOWANIA

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej byłym hangarem samolotowym o pow. użytkowej 245,00m2, położonej w obrębie 8m. Chojna, ul. Przemysłowa, działka nr 36/156 o pow. 0,4376ha, KW SZ1Y/00044141/6.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego, brak decyzji o warunkach zabudowy. W Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna nieruchomość oznaczona jako teren byłego lotniska w Chojnie, zorganizowana działalność inwestycyjna, obszar rozwoju funkcji produkcyjno-usługowych. Zgodnie ewidencją gruntów i budynków działka sklasyfikowana jako Bi.Działka obciążona umową dzierżawy zawartą na czas określony do dnia 30.04.2017r.

cena wywoławcza wynosi 70 000,00zł                                                   zaliczka: 7 000,00zł

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena proponowana przez oferentów nie może być niższa od podanej w ogłoszeniu ceny wywoławczej.

 

Rokowania odbędą się w dniu 30 marca 2017r. o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna (pok. nr 8).

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia części ustnej, dodatkowych ustnych rokowań. Do części ustnej rokowań (części niejawnej) mogą przystąpić oferenci zakwalifikowani do części jawnej.

Wpłaty zaliczki należy dokonać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 w terminie do dnia 27 marca 2017r. - za datę wniesienia zaliczki uważa się dzień wpływu na nasze konto.

Rokowania uważa się za zakończone z chwilą podpisania protokołu.

Osoby, które chcą wziąć udział w rokowaniach winny złożyć pisemne zgłoszenie wraz z kopią wpłaty zaliczki w wysokości jw. w zamkniętej kopercie z napisem ”Rokowania
- obręb 8m.Chojna” w terminie do dnia 27 marca 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna (pok. nr 12).

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię, nazwisko i adres osoby zgłaszającej się lub firmę i jej siedzibę

  • datę sporządzenia zgłoszenia,

  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

  • proponowany sposób realizacji zamierzonej inwestycji

Zaliczka ulega przepadkowi w przypadku wygrania rokowań i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, których oferty nie zostaną przyjęte wpłacona zaliczka zostanie zwrócona.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 11.08.2016r., drugi w dniu 6.10.2016r.pierwsze rokowania w dniu 8.12.2016r. z wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie (parter).

Burmistrz Gminy Chojna zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok.8) tel.
91 4141035 wew.61.

                                                                                                                                                                                                              Burmistrz

                                                                                                                                                                                                      Adam Fedorowicz

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Brzezińska 21-02-2017 07:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Aneta Brzezińska 21-02-2017 07:50