Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy lokal użytkowy - część działki nr 303/1 o pow. 8,26 m2 w obrębie Krajnik Dolny gm. Chojna.


Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz.1774 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW - 36811

Lokal użytkowy, położony w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 303/1 (część), położonej
w obrębie Krajnik Dolny gm. Chojna

Powierzchnia nieruchomości

8,26 m2

Opis nieruchomości

Lokal użytkowy, położony w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 303/1 (część), położonej
w obrębie Krajnik Dolny gm. Chojna.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów posiada użytek B.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

W planie zagospodarowania przestrzennego Krajnika Dolnego, nieruchomość oznaczona nr działki 303/1 przeznaczona jest pod usługi, handel i gastronomię. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności handlowej i usługowej, w tym również gastronomicznej.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Czynsz miesięczny

82,60 zł + 23% podatku VAT

Zaopatrzenie w wodę, energię, ogrzewanie - we własnym
zakresie dzierżawcy.

Wysokość stawek procentowych opłat

z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Zasady aktualizacji opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Obciążenia

Brak

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Lokal użytkowy, położony w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 303/1 (część), położonej
w obrębie Krajnik Dolny gm. Chojna został przeznaczony do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

___________________________

Chojna, dnia 27 lutego 2017 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miejskiego w Chojnie

od ……………..do…………….

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Lewczuk 28-02-2017 09:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Lewczuk 28-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 28-02-2017 09:35