Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej trzema budynkami innymi niemieszkalnymi, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 191/19 o pow. 7679m2, położona w obrębie 6 miasta Chojna, ul. Kościuszki 21, KW SZ1Y/00049083/6 ( centrum miasta).

 

                                                                                                                                                                                                                  Chojna, dnia 15.03.2017r.

 

 

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA CZWARTY
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej trzema budynkami innymi niemieszkalnymi, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 191/19 o pow. 7679m2, położona w obrębie 6 miasta Chojna, ul. Kościuszki 21, KW SZ1Y/00049083/6 ( centrum miasta).

Chojna- miasto w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, powiecie gryfińskim, graniczące od strony zachodniej z Niemcami. Miasto położone jest w odległości ok. 70km od Szczecina i Gorzowa Wlkp. i Berlina. Chojna liczy 7237 mieszkańców a jego powierzchnia wynosi 12,58km2. Natomiast Gmina Chojna zajmując powierzchnię 333 km2 jest największą pod względem obszarowym gminą w powiecie gryfińskim.

Nieruchomość usytuowana w centrum miasta Chojna, przy drodze krajowej - ul. Kościuszki.

Otoczenie nieruchomości stanowią nieruchomości zabudowane o funkcji usługowej, supermarket, pasaż handlowy, stacja paliw, a także zabudowa mieszkaniowa.

Działka zabudowana gmachem dawnego urzędu powiatowego i byłego budynku Straży Granicznej.

W skład nieruchomości wchodzą: budynek inny niemieszkalny o pow. netto 2206,34m2(budynek główny), budynek inny niemieszkalny o pow. zabudowy 20m2(budynek magazynowy), (budynek biura przepustek) oraz budynek inny niemieszkalny (skład opału).

Budynek byłego Urzędu Powiatowego- obiekt wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku, ceglany, z neorenesansowym i neogotyckim detalem architektonicznym na fasadzie i elewacji północno-zachodniej. Wolnostojący, dwu-kondygnacyjny z podpiwniczeniem i częściowo poddaszem użytkowym o pow. 851m2. Stan techniczny oceniony jako średni. Kubatura 133752,7m3, pow. netto 2206,34m2 w tym: pow. piwnic- 607,25m2, pow. parteru-562,98m2, pow. I piętra- 583,93m2, pow.II pietra - 452,18m2. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, wodno-kanalizacyjną, c.o., telefoniczną, odgromową.

Zabudowania wpisane do rejestru zabytków woj. Zachodniopomorskiego pod nr A-252 i podlegają ochronie konserwatorskiej.

Nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji rozbudowy i przebudowy budynku na budynek administracyjno-biurowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, w ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jako Bi- inne tereny zabudowane.

Nieruchomość obciążona służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej w pasie gruntu o szer.15m i dł. 80m znajdującym się przy zachodniej granicy działki nr 191/15 przylegającym do działki nr 191/12, służebność ustanowiona nieodpłatnie i na czas nieokreślony na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 191/15 i działki nr 191/20.

cena wywoławcza wynosi 2 000 000,00zł                               wadium: 200.000,00zł

minimalne postąpienie 20 000,00zł

Cena ustalona w drodze przetargu, zgodnie z art.68 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zostanie obniżona o 50% z tytułu wpisania jej do rejestru zabytków.

Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011, Nr 177, poz. 1054. ze zmianami).

Przetarg odbędzie się dnia 18 maja 2017r. o godz. 11.00
w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8.

 

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 15.05.2017r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na nasze konto.

Warunki przetargu:

 • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej- poświadczonej notarialnie).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie, a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 • Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 • Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

 • Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.


Informacje dodatkowe:

 1. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu.

 2. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia wydanego w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

 3. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

 4. Nabywca zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do wznowienia granic nieruchomości

 5. Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości,

 6. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, najpóźniej w terminie
  21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 4.08.2016r. drugi w dniu 10.11.2016r. trzeci 26.01.2017r. z wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie wraz z mapą terenu opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel.91 414 10 35 wew. 61.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie do publicznej wiadomości przyczynę odwołania przetargu w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami.

                                                                                                                                                                                              Burmistrz

                                                                                                                                                                                    Adam Fedorowicz

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Brzezińska 16-03-2017 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Aneta Brzezińska 16-03-2017 12:38