herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Zarządzenie Nr 607/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2017 r.

Zarządzenie Nr 607/VII/2017

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2017 r.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), oraz Uchwały NR III/17/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2010r. zarządza się, co następuje:

§1

1. W oparciu o opinię komisji konkursowej dokonuje się wyboru oferty złożonej przez organizację ubiegającą się o dotację na finansowanie zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2017 r.

2. Wykaz podmiotu, którego oferta została wybrana w postępowaniu konkursowym.

 

Lp.

Nazwa oferenta

Numer i rodzaj zadania

Kwota przyznanej dotacji:

1.

Active Chojna

zadanie nr ZBN/S/10/2017 - propagowanie biegów rekreacyjnych i organizacja biegów w tym biegu ulicznego w ramach obchodów Dni Chojny 2017

 

10.000,00 zł

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Wydziałowi ZBN i Referatowi SKF.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 16-03-2017 15:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Zatorski 15-03-2017
Ostatnia aktualizacja: - 16-03-2017 15:02