herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.6.2017 z dn. 19.06.2017 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na kompleksowym remoncie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków mieszkalnych wielorodzinnych, usytuowanych na terenie działki nr 383/1, położonej przy ul. Grunwaldzkiej w Widuchowej na funkcję usługowo-mieszkalną wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.