Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod budowę elektrowni fotowoltaicznej - działka nr 36/227 o pow. 64,5476 w obrębie 8 m. Chojna.


Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art.35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna, przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW - SZ1Y/00068977/9

Nieruchomość składająca się z działki nr 36/227 o pow. 64,5476 ha, położona w obrębie 8 m. Chojna

Powierzchnia nieruchomości

64,5476 ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym 8 miasta Chojna. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów posiada użytek Bi.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są to obszary przeznaczone pod zorganizowaną działalność inwestycyjną, teren byłego lotniska w Chojnie - ustala się obszary rozwoju funkcji produkcyjno - usługowych (park technologiczny).

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Czynsz roczny

195 000,00+ 23% podatku VAT rocznie

Wysokość stawek procentowych opłat

z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Zasady aktualizacji opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Obciążenia

Brak

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość składająca się z działki nr 36/227 została przeznaczona do dzierżawy w drodze przetargu zgodnie
z Uchwałą Nr
XXXV/264/2017 Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia
29 czerwca 2017 r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

___________________________

Chojna, dnia 07 lipca 2017 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miejskiego w Chojnie

od ……………..do…………….

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Lewczuk 07-07-2017 13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Lewczuk 07-07-2017
Ostatnia aktualizacja: - 07-07-2017 13:54