Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele produkcyjne - część działki nr 36/205 o pow. 2000 m2 w obrębie 8 m. Chojna.


Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW - SZ1Y/00049758/9

Nieruchomość oznaczona numerem działki 36/205 (część), położona w obrębie 8 m. Chojna

Powierzchnia nieruchomości

2000 m2

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym 8 miasta Chojna. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów posiada użytek Bi.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są to obszary przeznaczone pod zorganizowaną działalność inwestycyjną, teren byłego lotniska w Chojnie - ustala się obszary rozwoju funkcji produkcyjno - usługowych (park technologiczny). Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele produkcyjne.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Czynsz miesięczny

1000,00 zł + 23% podatku VAT miesięcznie

Wysokość stawek procentowych opłat

z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Zasady aktualizacji opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Obciążenia

Brak

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona numerem działki 36/205 (część) została przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

___________________________

Chojna, dnia 31 sierpnia 2017 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miejskiego w Chojnie

od ……………..do……………….

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Lewczuk 05-09-2017 12:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Lewczuk 05-09-2017
Ostatnia aktualizacja: - 05-09-2017 12:25