herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Zarządzenie Nr 682/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojna za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.