Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Obwieszczenie o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

BPI.602.2.2017.LJ                                                                                                                                                                                                             Chojna, 11 października 2017r.

OBWIESZCZENIE  

Burmistrza Gminy Chojna

o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1405. z późn. zm.),

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „ Aktualizacji Gminnego Programu Usuwania Azbestu Gminy Chojna na lata 2017-2032”.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy. W związku z powyższym Burmistrz  Gminy Chojna wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Aktualizacji  Gminnego Programu Usuwania Azbestu Gminy Chojna na lata 2017-2032”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie w piśmie z dnia 15 września 2017 r. (znak WOPN-OS.410.223.2017.MP) oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie w piśmie z dnia 11 września 2017 r. (znak: NZNS.7040.1.73.2017) uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.

Zgodnie z art. 48 ust. 3 odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia zawierającego informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego odstąpienia.

Biorąc pod uwagę ww. opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 wyżej cytowanej ustawy odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu dokumentu. Zgodnie z art. 48 ust. 4 informację
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ,,Aktualizacji  Gminnego Programu Usuwania Azbestu  Gminy Chojna na lata 2017-2032” podano do publicznej wiadomości.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Lis 11-10-2017 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Lis 11-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Lis 11-10-2017 13:11