Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Obwieszczenie

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 11 października 2017 r.

 

w sprawie projektu Aktualizacji Gminnego Programu Usuwania Azbestu Gminy Chojna na lata 2017-2032Stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1405), podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu dokumentu pn.:
 

„Aktualizacja Gminnego Programu Usuwania Azbestu Gminy Chojna na lata 2017-2032”.


Projekt dokumentu nie wyznacza ram dla realizacji późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko. Wystąpiono z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uzyskano opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (znak: WOPN OS.410.223.2017.MP z dnia 15.09.2017) oraz opinię Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (znak NZNS.7040.1.73.2017 z dnia 11.09.2017 r.) o braku przesłanek do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww. dokumentu.

 


W terminie 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia można składać uwagi i wnioski do projektu dokumentu:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu (osoba odpowiedzialna: Jolanta Lis, pok. nr 3,
    tel. 91 414 10 35 wew. 64),
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres poczty elektronicznej: bpi@chojna.pl

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Chojna. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Lis 11-10-2017 13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Lis 11-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Lis 08-11-2017 13:42