herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

postanowienie nakładające obowiązek sporządzenia raportu

                                                                                                                                                                                                                                                Chojna, dnia 6 grudnia 2017 r.

BPI.6220.7.2017.LJ
 

ZAWIADOMIENIE

z dnia 6 grudnia 2017 r.


Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U.
z 2017 r., poz. 1405 z poźn. zm.
)

Burmistrz Gminy Chojna zawiadamia,

że dla Pana Karola Wypijewskiego, zam. Radowo Małe 22, 72-314 Radowo Małe, po rozpatrzeniu przedłożonych materiałów oraz danych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 6 grudnia 2017 r. wydano postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Jaz Rurczyna.

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Lis 06-12-2017 13:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Lis 06-12-2017 13:04