herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Zarządzenie nr 777 / VII / 2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2018 r.

Zarządzenie nr 777 / VII / 2018

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2018 r.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Chojna zarządza się, co następuje:

 

§1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2018 r. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się wydziałom ZBN i SKF.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 12-01-2018 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Zatorski 10-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 12-01-2018 08:52