Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr 836/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2018 rok. 2018-03-09 12:34
ZARZĄDZENIE Nr 835/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-03-09 12:27
ZARZĄDZENIE Nr 834/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-03-09 12:26
ZARZĄDZENIE Nr 833/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-03-09 12:25
ZARZĄDZENIE Nr 832/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 10 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2018-03-09 12:23
ZARZĄDZENIE Nr 831/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2018 rok do Uchwały Nr XLI/307/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok. 2018-03-09 12:22
ZARZĄDZENIE Nr 830/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie rozdysponowania środków z dotacji celowej na realizację wypłat w sprawie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym. 2018-03-09 12:16
ZARZĄDZENIE Nr 829/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Nawodnej. 2018-03-09 12:10
ZARZĄDZENIE Nr 828/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2018 r. 2018-03-09 12:08
ZARZĄDZENIE Nr 827/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie. 2018-03-09 12:05
ZARZĄDZENIE Nr 826/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2018-03-09 12:03
ZARZĄDZENIE Nr 825/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Naczelnika Wydziału Planowania, Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do wydawania zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2018-03-09 11:59
ZARZĄDZENIE Nr 824/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. 2018-03-09 11:55
ZARZĄDZENIE Nr 823/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2018 r. 2018-03-09 11:51
ZARZĄDZENIE Nr 822/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji dokumentacji. 2018-03-09 11:49
ZARZĄDZENIE Nr 821/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. remontów w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska. 2018-03-09 11:44
ZARZĄDZENIE Nr 820/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przyznania i wypłacenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół podstawowych oraz dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2018-03-09 11:40
ZARZĄDZENIE Nr 819/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przyznania i wypłacenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół podstawowych oraz dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2018-03-09 11:37
ZARZĄDZENIE Nr 818/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2018-03-09 11:32
ZARZĄDZENIE Nr 817/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie. 2018-03-09 11:31
ZARZĄDZENIE Nr 816/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Nawodnej. 2018-03-09 11:30
ZARZĄDZENIE Nr 815/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 9 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2018-03-09 11:28
ZARZĄDZENIE Nr 814/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Krzymowie. 2018-03-09 11:27
ZARZĄDZENIE Nr 813/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Brwicach. 2018-03-09 11:25
ZARZĄDZENIE Nr 812/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Grzybnie. 2018-03-09 11:20
ZARZĄDZENIE Nr 812/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Grzybnie. 2018-03-09 11:19