herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Zarządzenie Nr 823 / VII / 2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2018 r.

Zarządzenie Nr 823 / VII / 2018

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 7 lutego 2018 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2018 r.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), oraz Uchwały NR III/17/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2010 r. zarządza się, co następuje:

§1

1. W oparciu o opinię komisji konkursowej dokonuje się wyboru ofert złożonych przez organizacje ubiegające się o dotacje na finansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2018 r.

2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym.

 

Lp.

Nazwa oferenta

Numer i rodzaj zadania

Kwota przyznanej dotacji

1.

Miejski Klub Sportowy Odra Chojna

zadanie nr ZBNS/1/2018 -

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci, juniorów i seniorów, oraz lekkiej atletyki, w tym utrzymanie boisk i terenu Stadionu Miejskiego w Chojnie wraz z budynkiem administracyjno – socjalnym

190.000,00 zł

2.

Uczniowski Klub Sportowy Sekwoja Brwice

zadanie nr ZBN/S/2/2018 -

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Brwice, w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania

10.000,00 zł

3.

 

 

Uczniowski Klub Sportowy Chrobry Lisie Pole

zadanie nr ZBN/S/3/2018 -

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lisie Pole, w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania

15.000,00 zł

4.

Uczniowski Klub Sportowy Rurzyca Nawodna

zadanie nr ZBN/S/4/2018 -organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Nawodna, w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania

15.000,00 zł

5.

Klub Motorowy Chojna

zadanie nr ZBN/S/6/2018 -

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów motorowych w tym utrzymanie toru motocrossowego na potrzeby wykonania zadania

22.000,00 zł

6.

BIKE TEAM Chojna

zadanie nr ZBN/S/7/2018 -

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie kolarstwa

8.000,00 zł

7.

Uczniowski Klub Sportowo - Turystyczny Victoria Chojna

zadanie nr ZBN/S/8/2018 -

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego

9.000,00 zł

RAZEM

269.000,00 zł

 

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Wydziałowi ZBN i SKF.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Zatorski 09-03-2018 15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Zatorski 07-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 09-03-2018 15:00