herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 158/2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego.


Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art.35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.
z 201
6 r., poz. 2147 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW - SZ1Y/00055283/3

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki
158/2 (część), położona w obrębie 2 m. Chojna

Powierzchnia nieruchomości

35 m2

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie ewidencyjnym
2 miasta Chojna, przy ul. Rogozińskiego.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów posiada użytek B.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Dla nieruchomości oznaczonej nr działki 158/2 brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość przeznaczona jest pod
uprawę warzyw.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Czynsz roczny

8,75 zł + 23% podatku VAT

Wysokość stawek procentowych opłat

z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania.

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Zasady aktualizacji opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Obciążenia

Brak

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona numerem działki 158/2 (część) została przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

___________________________

Chojna, dnia 12 kwietnia 2018 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miejskiego w Chojnie

od ……………..do…………….

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Lewczuk 13-04-2018 13:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Lewczuk 13-04-2018
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2018 13:25