herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zawiadomienie o zebranych materiałach

                                                                                                                                                                                     Chojna, dnia 12 kwietnia 2018 r.

BPI.6220.8.2017.LJ
 

ZAWIADOMIENIE


z dnia 12 kwietnia 2018 r.        Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1405),

Burmistrz Gminy Chojna zawiadamia,

że w dniu 12 kwietnia 2018 r. dla Nadleśnictwa Chojna, ul. Szczecińska 36, 74-500 Chojna w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Piotr Baliński Projekt, Darskowo 7c, 78-520 Złocieniec, po rozpatrzeniu przedłożonych materiałów oraz danych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydano postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektów urządzeń wodnych Leśnictwo Grabowo oddz. 115, 116 i 117”.

 

                                                                                                                          Chojna, dnia 12 kwietnia 2018 r.

BPI.6220.8.2017.LJ.

ZAWIADOMIENIE

o zebranych dowodach

przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektów urządzeń wodnych Leśnictwo Grabowo oddz. 115, 116 i 117”,

zawiadamiam Strony postępowania

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie, przy ul. Jagiellońskiej 4 (codziennie w godz. od 7.15 do 15.15.) w pok. nr 3. Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie pok. nr 12 (codziennie w godzinach pracy Urzędu).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Lis 16-04-2018 11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Lis 16-04-2018 12:01