herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - część działki nr 38/92 o pow. 125 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego (część nr 2).


Chojna, dnia 17 kwietnia 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat terenu z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - obręb 8 m. Chojna, ul. Gen. Wł. Sikorskiego, część działki nr 38/92 o pow. 125 m2 (część nr 2) - KW SZ1Y/00049700/8.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 110,00rocznie. Do czynszu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 10 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4 (pok. 4).

Wadium w wysokości 20,00 zł należy wpłacić do dnia 021 maja 2018 r. w Banku Spółdzielczym na konto nr 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, zaś w przypadku osób prawnych - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy oraz pełnomocnictwo do jej reprezentowania.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się do zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Uczestnikowi, który przetarg wygrał, wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

Dzierżawca, oprócz czynszu dzierżawnego, obowiązany jest ponosić związane z dzierżawioną nieruchomością koszty usług komunalnych, energii elektrycznej oraz podatek od nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 4) tel. 91 414 26 85 wew. 60.

Niniejsze ogłoszenie opublikowane jest na stronie www.bip.chojna.pl .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Lewczuk 17-04-2018 14:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Lewczuk 17-04-2018
Ostatnia aktualizacja: - 17-04-2018 14:51