herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele składowe - część działki nr 291/22 o pow. 10 m2 w obrębie Godków.


Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chojna, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości

według księgi wieczystej oraz katastru

nieruchomości

KW - SZ1Y/00053719/5

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki
291/22 (część), położona w obrębie Godków gm. Chojna

Powierzchnia nieruchomości

10 m2 - teren na cele składowe

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym Godków gmina Chojna.

Przeznaczenie nieruchomości

I sposób jej zagospodarowania

Dla nieruchomości oznaczonej nr działki 291/22 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość jest przeznaczona na cele składowe.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Czynsz roczny

114,00 zł + 23 % podatek VAT

Wysokość stawek procentowych opłat

z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

Zgodnie z umową dzierżawy.

Zasady aktualizacji opłat

Zgodnie z umową dzierżawy.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona numerem działki 291/22 (część) została przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Obciążenia

Brak

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

___________________________

Chojna, dnia 11 maja 2018 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miejskiego w Chojnie

od ……………..do…………….

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Lewczuk 11-05-2018 13:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Lewczuk 11-05-2018
Ostatnia aktualizacja: - 11-05-2018 13:02