Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności telekomunikacyjnej - część działki nr 454/6 o pow. 130 m2 w obrębie Mętno.


Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW - SZ1Y/00031406/8

Nieruchomość zabudowana, oznaczona numerem działki 454/6 (część), położona w obrębie Mętno gm. Chojna

Powierzchnia nieruchomości

130 m2

Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana budynkiem hydroforni, urządzeniami infrastruktury technicznej oraz innym budynkiem przeznaczonym do rozbiórki, położona w obrębie ewidencyjnym Mętno gmina Chojna. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów posiada użytek Ba. Przeznaczona do dzierżawy jest część nieruchomości zgodnie z załącznikiem graficznym.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Dla nieruchomości oznaczonej nr działki 454/6 brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności telekomunikacyjnej.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Czynsz roczny

10.000,00 + obowiązująca stawka podatku VAT

Wysokość stawek procentowych opłat

z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Zasady aktualizacji opłat

Zgodnie z umową dzierżawy

Obciążenia

Pozostała część nieruchomości użytkowana jest przez Wodociągi Zachodniopomorskie (działająca hydrofornia i stacja uzdatniania wody). Prowadzona na dzierżawionej części nieruchomości działalność nie może w żaden sposób utrudniać korzystania z pozostałej części działki, a w szczególności wpływać na jakość dostarczanej mieszkańcom miejscowości Mętno i Mętno Małe wody pitnej.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona numerem działki 454/6 (część) została przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

___________________________

Chojna, dnia 26 czerwca 2018 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miejskiego w Chojnie

od ……………..do…………….

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Lewczuk 27-06-2018 09:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Lewczuk 27-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 27-06-2018 09:06