Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XLV/349/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego , podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 2018-06-28 10:20
Uchwała Nr XLV/348/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Chojna 2018-06-28 10:16
Uchwała Nr XLV/347/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar ograniczony drogą wojewódzką nr 124, ulicą Żwirki i Wigury (z włączeniem jej do planu), granicą skarpy na zapleczu budynków nr 8 do 18 przy ulicy Narciarskiej oraz granicą obrębu geodezyjnego 8 z kierunku północno wschodniego, w gminie Chojna 2018-06-28 10:09
Uchwała Nr XLV/346/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na wykonanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowego obiektu sakralnego w 2018 roku 2018-06-28 10:04
Uchwała Nr XLV/345/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata 2018-06-28 10:02
Uchwała Nr XLV/344/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 4 miasta Chojna 2018-06-28 09:59
Uchwała Nr XLV/343/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego 2018-06-28 09:57
Uchwała Nr XLV/342/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej z bonifikatą, położonej w Chojnie przy ul. Odrzańskiej 2018-06-28 09:52
Uchwała Nr XLV/341/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok 2018-06-28 09:50
UCHWAŁA NR XLV/340/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Chojna z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 2018-06-28 09:47
Uchwała Nr XLV/339/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chojna oraz sprawozdania finansowego Gminy Chojna za 2017 rok 2018-06-28 09:42
Uchwała Nr XLV/338/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie 2018-06-28 09:30