Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

BPI.2222.2.2018.JL                                                                                                                                                                    Chojna, dnia 6 lipca 2018 r.


                                                                                       Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

I. Tryb udzielenia zamówienia.

Do przedmiotowego zamówienia stosuje się art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. wykonanie koncepcji technicznej, dotyczącej możliwości odwodnienia terenu pomiędzy ul. Łąkową i ul. Młyńską, wraz z terenem przyległym (do murów obronnych)” obejmuje:

a) opis stanu faktycznego z uwzględnieniem wód podziemnych,

b) wykonanie dokumentacji fotograficznej – 2 egz.,
c) wnioski i zalecenia,
d) sporządzenie kosztorysu – 3 egz.
e) opis ewentualnych skutków wykonania odwodnienia dla środowiska i okolicznych terenów (Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego),
f) oświadczenie autorów dokumentacji projektowej o przekazaniu na rzecz Gminy Chojna prawa do nieodpłatnego przetwarzania i rozpowszechniania całości dokumentacji na wszystkich polach eksploracji przez pełny okres ochrony autorskich praw majątkowych
– 1 egz.

III. Wykonawca zobowiązany jest także dostarczyć Zamawiającemu w formie elektronicznej pliki zapisane na płycie CD lub DVD w 3 egz.:

IV. Postanowienia ogólne

1. Termin realizacji zadania do dnia 30.09.2018 r.

2. Kryteria oceny ofert: cena 100%.
3. Płatność za wykonanie zadania odbędzie się po zrealizowaniu całości zamówienia i dokonaniu protokolarnego odbioru dokumentacji.

4. Ofertę należy złożyć podając kwotę netto i brutto.
5. Dokumentacja w tym: opinia hydrogeologiczna, dotycząca stosunków wodnych terenu
fosy Starego Miasta w Chojnie w granicach działki nr 20/10 obręb 6 m. Chojna. do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie.
6. Oferty należy złożyć w terminie do 25.07.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie w pok. Nr 12 (sekretariat). Oferty można składać również faxem (4141117) lub drogą elektroniczną (e-mail: info@chojna.pl; bpi@chojna.pl).

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Lis 09-07-2018 08:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Lis 09-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 09-07-2018 08:03