Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Gminy Chojna 2018-11-29 10:18
dokument Wybory Burmistrza Gminy Chojna wybory ponowne (głosowania w obwodach) 2018-11-29 10:16
dokument Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa zachodniopomorskiego 2018-11-02 11:19
dokument Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego 2018-11-02 11:17
dokument Informacja w sprawie dowozów do lokali wyborczych w dniu 04.11.2018 r. (II tura) 2018-10-31 14:53
dokument Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. 2018-10-26 15:22
dokument Wybory Burmistrza Gminy Chojna - Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Gminy Chojna 2018-10-26 15:20
dokument Wybory do Rady Miejskiej w Chojnie - Protokół + zestawienia 2018-10-26 15:18
dokument Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych o godzinach rozpoczęcia pracy w dniu 21 października 2018 r. 2018-10-20 15:50
dokument Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie o pełnionym dyżurze w dniu 21 października 2018 r. 2018-10-20 15:43
dokument Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie w sprawie sprostowania omyłki w treści Obwieszczeniu WKW w Szczecinie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-20 15:40
dokument INFORMACJA O SKŁADACH OSOBOWYCH I FUNKCJACH PEŁNIONYCH W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH powołanych dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w obwodach na terenie Gminy Chojna w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-18 08:44
dokument NFORMACJA w sprawie dowozów do lokali wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborem Burmistrza Gminy Chojna zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-17 13:44
dokument Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Gryfinie w dniach 20 i 21 października 2018 r. 2018-10-17 13:42
dokument Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-17 13:38
dokument Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Gryfinie z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Gryfinie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-17 13:37
dokument ZAŚWIADCZENIE DLA MĘŻA ZAUFANIA 2018-10-10 11:32
dokument ZWOŁANIE PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. 2018-10-09 10:20
dokument POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Chojna 2018-10-04 11:48
dokument OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy Chojna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-04 11:46
dokument OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Chojnie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-04 11:43
dokument OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Chojnie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-02 11:59
dokument UCHWAŁA Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Chojnie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-02 11:49
dokument INFORMACJA o udostępnieniu spisu wyborców 2018-10-02 11:39
dokument Informacja o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych 2018-10-01 10:36
dokument Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie II dot. uzupełnienia składów OKW 2018-09-25 08:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-21 08:41
dokument INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 20 SIERPNIA 2018 R. O ZASADACH I SPOSOBIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW W WYBORACH WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. 2018-09-15 13:05
dokument Ważne informacje dla wyborców 2018-09-14 13:52
dokument Postanowienie Komisarza o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie 2018-09-14 09:24
dokument Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych w powiecie gryfińskim, liczbie radnych wybieranych w wyborach do Rady Powiatu w Gryfinie 2018-09-14 08:49
dokument POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-12 08:17
dokument INFORMACJA O SKŁADZIE OSOBOWYM, SIEDZIBIE I CZASIE PRACY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CHOJNIE powołanej do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. ST. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-14 08:46
dokument Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 2018-09-07 13:49
dokument Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-07 13:29
dokument DOTYCZY OŚWIADCZEŃ LUSTRACYJNYCH 2018-09-07 08:41
dokument WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH 2018-09-06 14:46
katalog Zgłoszenie kandydatów na radnych gminy - KATALOG -
dokument UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018-09-07 08:37
dokument UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018-09-03 11:04
dokument Komunikat Wyborczy Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 sierpnia 2018 r. 2018-08-30 15:11
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze 2018-08-24 11:20
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Miejskiej w Chojnie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-22 11:26
dokument Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast / Kalendarz wyborczy 2018-08-21 12:19