Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II z dnia 4 marca 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnie przeprowadzonych w dniu 3 marca 2019 r. 2019-03-12 09:33
dokument Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Chojnie sporządzony dnia 3 marca 2019 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Chojnie 2019-03-04 11:09
dokument Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu 3 marca 2019 r. 2019-03-01 14:54
dokument Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie o pełnionym dyżurze w dniu 3 marca 2019 r. 2019-03-01 14:50
dokument INFORMACJA O SKŁADACH OSOBOWYCH I FUNKCJACH PEŁNIONYCH W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH powołanych dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnie w okręgu wyborczym Nr 4 zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r. 2019-03-01 14:48
dokument ZWOŁANIE PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Nr 3 W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 3 MARCA 2019 R. 2019-02-20 14:45
dokument ZAŚWIADCZENIE DLA MĘŻA ZAUFANIA 2019-02-20 14:20
dokument Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Chojna 2019-02-18 09:38
dokument OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie z dnia 11 lutego 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Chojnie zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r. 2019-02-12 07:37
dokument OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie z dnia 7 lutego 2019 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnie zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r. 2019-02-07 10:54
dokument Uchwała Nr 4/2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnie zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r. 2019-02-07 10:52
dokument Uchwała Nr 3 /2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie 2019-02-07 10:50
dokument INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CHOJNIE z dnia 5 lutego 2019 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnie zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r. 2019-02-05 14:56
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 stycznia 2019 roku o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnie w okręgu wyborczym nr 4, zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r. 2019-01-31 15:16
dokument zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa 2019-01-30 14:49
dokument wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 2019-01-30 14:48
dokument Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2019-01-30 14:47
dokument INFORMACJA O SKŁADZIE OSOBOWYM, SIEDZIBIE I CZASIE PRACY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CHOJNIE powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnie zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r. 2019-01-23 09:35
dokument Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego 2019-01-21 15:05
dokument Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie wyboru przewodniczącego 2019-01-21 15:04
dokument Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie 2019-01-21 15:03
katalog Zgłoszenia kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Chojnie - ul. Szkolna 15 - KATALOG -
katalog Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady - KATALOG -
dokument Zgłoszenie kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej 2019-01-04 12:34
katalog TWORZENIE KOMITETU WYBORCZEGO - KATALOG -
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie informacji o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnie zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r. 2019-01-04 12:24
dokument Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających 2018-12-21 08:52
dokument Postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu - Marcin Pisanko 2018-12-21 08:52