Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele handlowe - część działki nr 176/3 o pow. 22 m2 (pod kiosk handlowy) i o pow. 30 m2 (handel z samochodu), położonej w obrębie Krajnik Dolny.

Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW – SZ1Y/00068393/1

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 176/3 (część), położona w obrębie Krajnik Dolny gm. Chojna

Powierzchnia nieruchomości

22 m2

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym Krajnik Dolny gmina Chojna.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów posiada użytek PsIV.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

 

Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny zieleni naturalnej.

Nieruchomość przeznaczona jest na cele handlowe – pod obiekt handlowy nietrwale związany z gruntem.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Czynsz miesięczny

330,00 zł + 23% podatku VAT

 

Wysokość stawek procentowych opłat

z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

 

Do dnia 10 każdego miesiąca

Zasady aktualizacji opłat

 

Zgodnie z umową dzierżawy

Obciążenia

Brak

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona numerem działki 176/3 (część) została przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

___________________________

 

Chojna, dnia 10 stycznia 2019 r.

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miejskiego w Chojnie

od ……………..do…………….

 

Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW – SZ1Y/00068393/1

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 176/3 (część), położona w obrębie Krajnik Dolny gm. Chojna

Powierzchnia nieruchomości

30 m2

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym Krajnik Dolny gmina Chojna.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów posiada użytek PsIV.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

 

Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny zieleni naturalnej.

Nieruchomość przeznaczona jest na cele handlowe – handel z samochodu.

Termin zagospodarowania nieruchomości

__________________________

Czynsz miesięczny

450,00 zł + 23% podatku VAT

 

Wysokość stawek procentowych opłat

z tytułu użytkowania wieczystego

___________________________

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

___________________________

Terminy wnoszenia opłat

 

Do dnia 10 każdego miesiąca

Zasady aktualizacji opłat

 

Zgodnie z umową dzierżawy

Obciążenia

Brak

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona numerem działki 176/3 (część) została przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

___________________________

 

Chojna, dnia 10 stycznia 2019 r.

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miejskiego w Chojnie

od ……………..do…………….

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Lewczuk 11-01-2019 10:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Lewczuk 11-01-2019
Ostatnia aktualizacja: - 11-01-2019 10:57