Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE Nr 61/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2019 rok. 2019-03-05 09:49
dokument ZARZĄDZENIE Nr 60/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2019 rok do Uchwały Nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok. 2019-03-05 09:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr 59/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia instrukcji opisu dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków pochodzących z dotacji celowej udzielonej przez Gminę Chojna w 2019 r. 2019-03-05 09:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 58/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna. 2019-03-05 09:39
dokument Zarządzenie Nr 57/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2019/2020 do Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Chojna jest organem prowadzącym. 2019-03-05 09:36
dokument ZARZĄDZENIA Nr 56/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie: zasad funkcjonowania dyżuru wakacyjnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach i Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna. 2019-03-05 09:34
dokument ZARZĄDZENIE Nr 55/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia inspektora Wydziału Finansowo - Księgowego do prowadzenia spraw z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do wystawiania i podpisywania upomnień oraz administracyjnych tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 2019-02-27 09:30
dokument ZARZĄDZENIE Nr 54/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia podinspektora Wydziału Finansowo - Księgowego do prowadzenia spraw z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do wystawiania i podpisywania upomnień oraz administracyjnych tytułów wykonawczych w postepowaniu egzekucyjnym w administracji. 2019-02-27 09:27
dokument ZARZĄDZENIE Nr 53/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Chojnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 2019-02-26 14:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 52/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. remontów w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska. 2019-02-26 14:35
dokument Zarządzenie Nr 51/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie: Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. 2019-02-26 14:34
dokument ZARZĄDZENIE Nr 50/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 styczeń 2019r. w sprawie: przerwy w okresie ferii zimowych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. 2019-02-26 14:33
dokument ZARZĄDZENIE Nr 49/VIII/2019 Burmistrza gminy Chojna z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2019 r. 2019-02-26 14:29
dokument ZARZĄDZENIE Nr 48/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-02-26 14:22
dokument ZARZĄDZENIE Nr 47/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-02-26 14:21
dokument ZARZĄDZENIE Nr 46/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie na 2019 rok. 2019-02-26 14:03
dokument ZARZĄDZENIE Nr 45/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury w Chojnie na 2019 rok. 2019-02-26 14:01
dokument ZARZĄDZENIE Nr 44/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych samorządowej jednostki budżetowej - Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie na 2019 rok. 2019-02-26 13:52
dokument ZARZĄDZENIE Nr 43/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych samorządowej jednostki budżetowej - Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie na 2019 rok. 2019-02-26 13:50
dokument ZARZĄDZENIE Nr 42/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych samorządowej jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie na 2019 rok. 2019-02-26 13:42
dokument ZARZĄDZENIE Nr 41/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych samorządowej jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chojnie na 2019 rok. 2019-02-26 13:39
dokument ZARZĄDZENIE Nr 40/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych samorządowej jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Nawodnej na 2019 rok. 2019-02-26 13:31
dokument ZARZĄDZENIE Nr 39/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych samorządowej jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Krzymowie na 2019 rok. 2019-02-26 13:26
dokument ZARZĄDZENIE Nr 38/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych samorządowej jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Grzybnie na 2019 rok. 2019-02-26 13:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 37/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych samorządowej jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Brwicach na 2019 rok. 2019-02-26 13:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 36/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych samorządowej jednostki budżetowej - Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie na 2019 rok. 2019-02-26 13:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 35/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych samorządowej jednostki budżetowej - Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie na 2019 r. 2019-02-21 11:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr 34/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Chojnie na rok 2019 do Uchwały Nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2019. 2019-02-21 10:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 33/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu przekazywania dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury. 2019-02-21 10:11
dokument ZARZĄDZENIE Nr 32/VIII/ 2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 6/2018/2019 do arkusza organizacji na rok szkolny 2018/2019 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chojna. 2019-02-21 09:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 31/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej. 2019-02-21 09:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 30/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska. 2019-02-21 09:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr 29/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska. 2019-02-21 09:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 29/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska. 2019-02-21 09:14