Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 122/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2019 rok. 2019-06-06 11:28
dokument Zarządzenie nr 121/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2019 rok do Uchwały nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok. 2019-06-06 11:21
dokument Zarządzenie nr 120/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 marca 2019 roku zmieniające Zarządzenie nr 759/VI/2013 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zasad przyznawania i rozliczenia dotacji przedmiotowej przyznawanej Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie. 2019-06-06 11:01
dokument Zrządzenie nr 119/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za udostępnienie pomieszczenia o pow. 73,50 m2 zlokalizowanego w nieruchomości położonej przy ul. Jagiellońskiej 2 w Chojnie. 2019-06-06 10:57
dokument Zarządzenie nr 118/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 marca 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2019 r. 2019-05-24 10:50
dokument ZARZĄDZENIE Nr 117/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-05-24 10:46
dokument Zarządzenie nr 116/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2019-05-24 10:02
dokument Zarządzenie nr 115/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2018 rok, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. 2019-05-24 09:51
dokument Zarządzenie Nr 114/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na sprzedaż drewna opałowego liściastego pozyskanego podczas wycinki drzew na gruntach Gminy Chojna 2019-05-24 09:48
dokument Zarządzenie nr 113/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2019 rok. 2019-05-24 09:46
dokument Zarządzenie Nr 112/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 marca 2019r. w sprawie: zwolnienia w roku szkolnym 2019/2020 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2019-05-24 09:43
dokument Zarządzenie nr 111/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2019 r. 2019-05-24 09:42
dokument Zarządzenie nr 110/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki dyrektora Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej. 2019-05-24 09:39
dokument Zarządzenie nr 109/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie. 2019-05-24 09:35
dokument Zarządzenie nr 108/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Chojna. 2019-05-24 09:15
dokument Zarządzenie nr 107/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2019-05-24 09:12
dokument Zarządzenie nr 106/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób z terenu gminy Chojna, które w wyznaczonym terminie i miejscu mimo wezwania nie dopełniły obowiązku stawienia się bez uzasadnionej przyczyny. 2019-05-24 09:02
dokument ZARZĄDZENIE Nr 105/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do likwidacji środków trwałych, które uległy amortyzacji i są na stanie poszczególnych jednostek OSP. 2019-05-23 15:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr 104/VIII/ 2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4/2018/2019 do arkusza organizacji na rok szkolny 2018/2019 Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chojna. 2019-05-23 14:40
dokument ZARZĄDZENIE Nr 103/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-05-23 14:34
dokument Zarządzenie Nr 102/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na sprzedaż drewna ściętego na działce nr 347/2 obr. 3 w Chojnie oraz na działce Nr 756 w Lisim Polu . 2019-05-23 14:32
dokument ZARZĄDZENIE Nr 101/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów z odbycia służby przygotowawczej. 2019-05-23 14:31
dokument Zarządzenie Nr 100/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenie delegata do reprezentowania Gminy Chojna w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 2019-04-01 14:02
dokument ZARZĄDZENIE Nr 99/VIII/ 2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 8/2018/2019 do arkusza organizacji na rok szkolny 2018/2019 Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chojna. 2019-04-01 14:00
dokument ZARZĄDZENIE Nr 98/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2019 r. 2019-04-01 13:58
dokument ZARZĄDZENIE Nr 97/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia licytacji ustnej na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki. 2019-04-01 13:55
dokument ZARZĄDZENIE Nr 97/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia licytacji ustnej na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki. 2019-04-01 13:55