Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny ( symbol OR)

Naczelnik Wydziału: Monika Adamczyk
tel. 91 414 10 35 wew. 54
 
e-mail: organizacyjny@chojna.pl

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:

 1. W zakresie zapewnienia właściwych warunków do należytego wykonania zadań przez urząd:
 1. prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem urzędu,
 2. obsługa posiedzeń burmistrza,
 3. prowadzenia spraw kadrowych pracowników urzędu i kierowników jednostek podległych, dyrektorów placówek oświatowych,
 4. prowadzenie spraw dotyczących doskonalenia zawodowego i szkoleń pracowników urzędu,
 5. organizacja praktyk studenckich i uczniowskich w urzędzie,
 6. dokonywanie zaopatrzenia materiałowo-technicznego na cele administracyjne,
 7. zabezpieczenie obiektów i mienia urzędu oraz utrzymanie porządku i czystości w budynkach urzędu,
 8. prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi i innymi oświadczeniami i informacjami określonymi w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 9. obsługa i doręczanie przesyłek pocztowych urzędu,
 10. prowadzenie kancelarii urzędu,
 11. obsługa interesantów w zakresie udzielania kompleksowej informacji o załatwianych sprawach w poszczególnych komórkach organizacyjnych,
 12. prowadzenie centralnej ewidencji: zarządzeń Burmistrza, rejestru skarg, wniosków i petycji, upoważnień/pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza,
 13. prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową,
 14. prowadzenie ewidencji środków trwałych stanowiących wyposażenie Urzędu oraz nadzór nad ich przemieszczaniem,
 15. prowadzenie archiwum zakładowego,
 16. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy,
 17. przechowywanie dokumentacji związanej z nadzorem właścicielskim nad spółką komunalną gminy,
 18. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci informatycznych oraz administrowanie systemami komputerowymi urzędu,
 19. zapewnienie dostępu do internetu i poczty elektronicznej,
 20. informatyczne zabezpieczanie danych Urzędu,
 21. administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej Urzędu,
 22. dbałość o bezawaryjne funkcjonowanie sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego oraz jego konserwacja,
 23. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartosz Dłubak 20-05-2019 07:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Adamczyk 27-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Bartosz Dłubak 21-05-2019 22:14