Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 152/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2019 rok. 2019-06-07 09:30
Zarządzenie nr 151/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2019 rok do Uchwały Nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok. 2019-06-07 09:20
ZARZĄDZENIE Nr 150/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej. 2019-06-07 08:43
ZARZĄDZENIE Nr 149/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Chojnie 2019-06-07 08:39
ZARZĄDZENIE Nr 148/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania 2019-06-06 14:43
Zarządzenie Nr 147/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-06-06 14:41
Zarządzenie Nr 146/VII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania. 2019-06-06 14:39
Zarządzenie nr 145/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 2019-06-06 14:35
Zarządzenie nr 143/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej. 2019-06-06 14:02
ZARZĄDZENIE Nr 143/VIII/ 2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Grzybnie. 2019-06-06 13:59
ZARZĄDZENIE Nr 142/VIII/ 2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 10 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie 2019-06-06 13:58
ZARZĄDZENIE Nr 141/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-06-06 13:57
Zarządzenie nr 140/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Urzędzie Miejskim w Chojnie. 2019-06-06 13:54
ZARZĄDZENIE Nr 139/VIII/ 2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach. 2019-06-06 12:59
ZARZĄDZENIE Nr 138/VIII/ 2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. 2019-06-06 12:54
ZARZĄDZENIE Nr 137/VIII/ 2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 9 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2019-06-06 12:53
Zarządzenie Nr 136/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie: zwolnienia w roku szkolnym 2019/2020 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin Kierownika świetlicy w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2019-06-06 12:52
Zarządzenie nr 135/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do podpisywania w imieniu Burmistrza Gminy Chojna decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i poświadczeń. 2019-06-06 12:50
Zarządzenie nr 134/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publiczej włącznie z prawem do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chona. 2019-06-06 12:47
Zarządzenie nr 133/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Zastępcy Naczelnika Wydziału Nieruchomości Rolnictwa i Działalności Gospodarczej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do wydawania zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2019-06-06 12:42
Zarządzenie nr 132/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz wydawania zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2019-06-06 12:39
Zarządzenie nr 131/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Biura Rady Miejskiej do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz wydawania zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2019-06-06 12:36
Zarządzenie nr 130/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień , zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2019-06-06 12:29
Zarządzenie nr 129/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej włączenie z prawem do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2019-06-06 12:25
Zarządzenie nr 128/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Działalności Gospodarczej i Organizacji Pozarządowych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2019-06-06 12:20
ZARZĄDZENIE Nr 127/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-06-06 12:08
ZARZĄDZENIE Nr 126/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji warunków udzielenia dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Chojnie zamówienia z wolnej ręki na ?Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe w Chojnie. 2019-06-06 12:06
Zarządzenie nr 125/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1057/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 września 2018 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Chojna i jej jednostkach organizacyjnych. 2019-06-06 11:53
Zarządzenie nr 124/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 686/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Chojna i jej jednostkach organizacyjnych. 2019-06-06 11:48
Zarządzenie nr 123/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2019 rok do Uchwały nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok 2019-06-06 11:34
Zarządzenie nr 123/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2019 rok do Uchwały nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok. 2019-06-06 11:34