Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE Nr 180/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2019 rok. 2019-07-16 13:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 179/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2019 rok do Uchwały Nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok. 2019-07-16 13:49
dokument ZARZĄDZENIE Nr 178/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Socjalnej. 2019-07-16 13:39
dokument ZARZĄDZENIE Nr 177/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego do podpisywania protokołów odbioru robót. 2019-07-16 13:33
dokument ZARZĄDZENIE Nr 176/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Finansowo - Księgowego Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2019-07-16 13:31
dokument ZARZĄDZENIE Nr 175/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami. 2019-07-16 13:27
dokument ZARZĄDZENIE Nr 174/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji samochodu osobowego marki FSO Polonez Caro i marki FS ? Lublin po zlikwidowanym ZGM w Chojnie. 2019-07-16 13:21
dokument ZARZĄDZENIE Nr 173/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej i Przetargowej. 2019-07-16 13:20
dokument ZARZĄDZENIE Nr 172/VIII /2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 maja 2019 roku powołuję Komisję ds. szacowania strat powstałych na drodze gminnej z Godkowa przez m. Kaliska do pasa startowego na lotnisku w Chojnie wskutek nawałnicy i ulewnych opadów deszczu. 2019-07-16 13:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 171/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym 2019-07-16 13:17
dokument Zarządzenie Nr 170/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 maja 2019 r. sprawie: rozdysponowania środków z dotacji celowej na realizację wypłat w sprawie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym. 2019-07-16 13:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 169/VIII/ /2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 156/VIII/2019 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-07-16 13:00
dokument ZARZĄDZENIE Nr 168/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru przedstawiciela pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2019-07-16 12:58
dokument ZARZĄDZENIE Nr 167/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji do otwarcia ofert na świadczenie usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach: biurowych, socjalnych oraz innych, wykorzystywanych lub zajmowanych przez Urząd Miejski w Chojnie w latach 2019 ? 2020. 2019-07-16 12:56
dokument ZARZĄDZENIE Nr 166/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2019-07-16 12:55
dokument ZARZĄDZENIE Nr 164/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 maj 2019 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia publicznego pn. ?Przebudowa drogi gminnej nr 427041Z wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Chojnie w km 0+000-0+472?. 2019-07-16 12:46
dokument ZARZĄDZENIE Nr 163/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-07-16 12:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr 162/VIII/ 2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2019/2020 szkół podstawowych i Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna. 2019-07-16 12:44
dokument ZARZĄDZENIE Nr 161/VIII/ 2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5/2018/2019 Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2019-07-16 12:43
dokument ZARZĄDZENIE Nr 160/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-07-16 12:40
dokument ZARZĄDZENIE Nr 159/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-07-16 12:39
dokument ZARZĄDZENIE Nr 158/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 maja 2019r. w sprawie: zgody na dodatkowe zatrudnienie w Szkole Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. 2019-07-16 12:34
dokument Zarządzenie Nr 157 /VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-07-16 12:21
dokument ZARZĄDZENIE Nr 156 /VIII/ /2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-07-16 12:19
dokument ZARZĄDZENIE Nr 155/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8.05.2019 w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim w Chojnie. 2019-07-16 12:15
dokument Zarządzenie nr 154/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wewnętrznego Regulaminu organizacyjnego Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2019-06-07 09:57
dokument Zarządzenie nr 153/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Miejskim w Chojnie 2019-06-07 09:51
dokument Zarządzenie nr 153/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Miejskim w Chojnie. 2019-06-07 09:50