Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E NR 1265 / 2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 października 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu, zmian w budżecie Gminy na 2004 rok oraz układu wykonawczego budżetu Gm 2005-05-24 15:20
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1264/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2005-05-24 15:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 1263/ 2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 października 2004 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na rok 2004 do Uchwały NR XXVI / 233 / 2004 z dnia 2005-05-24 15:17
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1262/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wyboru oferty na wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji budynku gospodarczego na remizę st 2005-05-24 14:54
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1261/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 października 2004 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej na modernizację drogi gruntowej Krajn 2005-05-24 14:53
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1260/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 października 2004 r. w sprawie zlecenia naprawy drogi gruntowej w obrębie lotnisko - Kaliska 2005-05-24 14:52
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1259/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 października 2004 r. w sprawie obciążenia odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z gruntu 2005-05-24 14:51
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1258/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 października 2004 r. w sprawie ustalenia cen lokali mieszkalnych 2005-05-24 14:50
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1257/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 października 2004 r. w sprawie sprzedaży płyt betonowych z terenu lotniska 2005-05-24 14:50
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1256/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 października 2004 r. w sprawie zlecenia montażu zegarów sterujących lampy oświetleniowej 2005-05-24 14:49
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1255/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 października 2004 r. w sprawie wykoszenia i uporządkowania cmentarzy przy ul. Wojska Polskiego oraz Narciarskiej 2005-05-24 14:48
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1254/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 października 2004 r. w sprawie zlecenia opracowania alternatywnej organizacji ruchu przy ul. Bogusława w Chojnie 2005-05-24 14:47
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1253/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 października 2004 r. w sprawie zlecenia dowozu rozłożenia i zawałowania kruszywa na drogę gruntową w Zatoni Dolnej 2005-05-24 14:46
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1252/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 października 2004 r. w sprawie zakupu polbruku 2005-05-24 14:44
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1251/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 października 2004 r. w sprawie zakupu materiałów budowlanych dla OSP Strzelczyn 2005-05-24 14:42
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1250/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 października 2004 r. w sprawie zlecenia wykonania chodnika w miejscowości Strzelczyn 2005-05-24 14:41
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1249/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 października 2004 r. w sprawie zlecenia wykonania chodnika w miejscowości Narost 2005-05-24 14:39
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1248/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 października 2004 r. w sprawie zwiększenia zakresu robót związanych z wykonaniem chodnika w Brwicach 2005-05-24 14:38
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1247/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 października 2004 r. w sprawie opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania wykonania nawierzchni kruszywa łaman 2005-05-24 14:28
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1246/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 października 2004 r. w sprawie wydzierżawienia pasa drogowego w Nawodnej 2005-05-24 14:27
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1245/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 października 2004 r. w sprawie odnowienia ściany szczytu w budynku przy ul. Łużyckiej w Chojnie 2005-05-24 14:25
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1244/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 października 2004 r. w sprawie zakupu oraz montażu kominków i piecyka w świetlicach środowiskowych 2005-05-24 14:24
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1243 / 2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rozwiązania rezerwy celowej Rady Sołeckiej w Grzybnie 2005-05-24 14:24
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1242 / 2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rozwiązania rezerwy celowej Rady Sołeckiej w Nawodnej 2005-05-24 14:23
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1241/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 października 2004 r. w sprawie przyznania godzin na nauczanie indywidualne ucznia 2005-05-24 14:19
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1240/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 października 2004 r. w sprawie przyznania godzin na nauczanie indywidualne ucznia 2005-05-24 14:18
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1239/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 października 2004 r. w sprawie budowy kostnicy w miejscowości Strzelczyn 2005-05-24 14:15
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1238/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 października 2004 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z działki 2005-05-24 14:14
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1237 / 2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 października 2004 r. w sprawie zlecenia wyceny działek 2005-05-24 14:13
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1236/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 października 2004 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działki 2005-05-24 14:12
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1235/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 października 2004 r. w sprawie odnowienia wygasających umów dzierżawy gruntów na 2005r. 2005-05-24 13:59
dokument Zarządzenie Nr 1234/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 października 2004r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i zasad wydzierżawiania gruntów w 2005r. 2005-05-24 13:57
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1233 / 2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 października 2004 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z działki nr 20/7 przy ul. Młyńskiej w Chojni 2005-05-24 13:23
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1232 / 2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie 2005-05-24 13:22
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1231 / 2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 października 2004 r. w sprawie wykonania nawierzchni drogi gminnej Krajnik Dolny – Krajnik Górny 2005-05-24 13:19
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1230 / 2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 października 2004 r. w sprawie przyjęcia oferty na opracowanie studium wykonalności dla projektu odbudowa schodów w Kościele M 2005-05-24 13:18
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1229 / 2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 października 2004 r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy działki zabudowanej 2005-05-24 13:13
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1228 / 2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 października 2004 r. w sprawie rezygnacji z dzierżawy działki 2005-05-24 13:13
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1227/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 października 2004 r. w sprawie reaizacji Uchwały Rady Miejskiej w Chojnie Ne XX/158/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie sprze 2005-05-24 13:12
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1226/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 października 2004 r. w sprawie przyznania nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2005-05-24 13:09
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1225/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 października 2004 r. w sprawie refundacji kosztów dowozu dzieci do autobusu szkolnego 2005-05-24 13:03
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1224/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Przedszkola Miejskiego w Chojnie 2005-05-24 13:02
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1223/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie plansz informacyjnych wraz z montażem 2005-05-24 13:02
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1222/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie stołów z ławkami, zadaszeniem i koszami na śmieci wraz z m 2005-05-24 13:01
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1221/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 października 2004 r. sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru oferty na zakup i montaż siedzisk na Stadionie Miejskim w Chojni 2005-05-24 13:00
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1220/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru oferty na wykonanie robót ogólnobudowlanych na Stadionie Miejsk 2005-05-24 12:59
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1219/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 października 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosków dot. wydania zezwolenia na sprzedaż piwa oraz napojów alkoholowych 2005-05-24 12:59
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E NR 1218 / 2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 września 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu, zmian w budżecie Gminy na 2004 rok oraz układu wykonawczego budżetu Gmin 2005-05-24 12:58
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1217 / 2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 września 2004 r. sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie 2005-05-24 12:52
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1216 / 2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 września 2004 r. w sprawie dokonania zakupu oprogramowania 2005-05-24 12:51
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1215 /2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 września 2004 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury przetargowej na sprzedaż działek 2005-05-24 12:51
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1214/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu oraz wyboru oferty na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej 2005-05-24 12:50
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1213/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 września 2004 r. w sprawie porozumienia dot. sfinansowania prac związanych z remontem zabytkowej kaplicy w Krajniku Górnym 2005-05-24 12:49
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1212/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym 2005-05-24 12:47
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1211/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działki 2005-05-24 12:46
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1210/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 września 2004 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tyt. czynszu dzierżawnego działki 2005-05-24 12:46
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1209/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu 2005-05-24 12:45
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1208/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie 2005-05-24 12:43
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1207/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Strzelczyn 2005-05-24 11:38
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1206/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dot. przyznania godzin na nauczanie indywidualne uczennicy 2005-05-24 11:37
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1205/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 września 2004 r. w sprawie przyznania środków finansowych dla zespołu Za Miedzą 2005-05-24 11:33
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1204/2004 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 września 2004 r. w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu należności pieniężnych 2005-05-24 11:33