Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na cele handlowe ? handel z przyczepy gastronomicznej (lody) ? obręb 3 m. Chojna, część działki nr 250/1 o pow. 10 m2, ul. Jagiellońska.

Chojna, dnia 14 czerwca 2019 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres
3 miesięcy terenu z przeznaczeniem na cele handlowe – handel z przyczepy gastronomicznej (lody) – obręb 3 m. Chojna, część działki nr 250/1 o pow. 10 m2 – KW SZ1Y/00001939/4, zgodnie z załączonym szkicem.

 

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 150,00 zł miesięcznie. Do czynszu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 10 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2019 r. o godz. 10.40 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4 (pok. 4).

 

Wadium w wysokości 30,00 zł należy wpłacić do dnia 15 lipca 2019 r. w Banku Spółdzielczym na konto nr 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, zaś w przypadku osób prawnych – aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy oraz pełnomocnictwo do jej reprezentowania.

 

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone.

 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się do zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Uczestnikowi, który przetarg wygrał, wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

 

Sprzedaż z samochodu winna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
i nie może utrudniać korzystania z terenu innym użytkownikom.

 

Dzierżawca, oprócz czynszu dzierżawnego, obowiązany jest ponosić związane z dzierżawioną nieruchomością koszty usług komunalnych, energii elektrycznej oraz podatek od nieruchomości.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 4) tel. 91 414 26 85 wew. 60.

Niniejsze ogłoszenie opublikowane jest na stronie www.bip.chojna.pl .

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Lewczuk 14-06-2019 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Lewczuk 14-06-2019
Ostatnia aktualizacja: - 14-06-2019 14:06