Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr 206/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2019 rok. 2019-07-17 09:06
ZARZĄDZENIE Nr 205/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2019 rok do Uchwały Nr X/76/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok. 2019-07-17 09:01
ZARZĄDZENIE Nr 204/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia inspektora Wydziału Finansowo-Księgowego do prowadzenia spraw z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do wystawiania i podpisywania upomnień oraz administracyjnych tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 2019-07-17 08:57
ZARZĄDZENIE Nr 203/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmienionego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami. 2019-07-17 08:57
ZARZĄDZENIE Nr 202/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-07-17 08:56
ZARZĄDZENIE Nr 201/VIII/2019 Burmistrz Gminy Chojna z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna. 2019-07-17 08:54
ZARZĄDZENIE Nr 200/VIII/ 2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 6/2018/2019 do arkusza organizacyjnego Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2019-07-17 08:50
ZARZĄDZENIE Nr 199/VIII/ 2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 8/2018/2019 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie. 2019-07-17 08:49
ZARZĄDZENIE Nr 198/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-07-17 08:47
ZARZĄDZENIE Nr 197/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. 2019-07-17 08:45
ZARZĄDZENIE Nr 196/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Kokursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie. 2019-07-17 08:39
ZARZĄDZENIE Nr 195/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-07-17 08:32
ZARZĄDZENIE Nr 194/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych po zlikwidowanym ZGM w Chojnie. 2019-07-17 08:13
ZARZĄDZENIE Nr 193/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2019-07-16 15:00
ZARZĄDZENIE Nr 192/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-07-16 14:54
ZARZĄDZENIA Nr 191/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie: zmiany Zarządzenia dot. zasad funkcjonowania dyżuru wakacyjnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach i Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna. 2019-07-16 14:53
ZARZĄDZENIE Nr 190/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2019 r. 2019-07-16 14:51
ZARZĄDZENIE Nr 189/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włączenie z prawem do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2019-07-16 14:47
ZARZĄDZENIE Nr 188/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do wydawania zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2019-07-16 14:44
ZARZĄDZENIE Nr 187/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia podinspektora Wydziału Finansowo - Księgowego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2019-07-16 14:40
ZARZĄDZENIE Nr 186/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia inspektora Wydziału Finansowo - Księgowego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2019-07-16 14:37
ZARZĄDZENIE Nr 185/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Chojnie. 2019-07-16 14:34
ZARZĄDZENIE Nr 184/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2019-07-16 14:32
ZARZĄDZENIE Nr 183/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawi wprowadzenia "Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego w Chojnie". 2019-07-16 14:25
ZARZĄDZENIE Nr 182/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 czerwca 2019r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika lekcyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie od roku szkolnego 2019/2020 w formie elektronicznej. 2019-07-16 14:02
ZARZĄDZENIE Nr 181/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie oraz dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna. 2019-07-16 14:02
ZARZĄDZENIE Nr 181/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie oraz dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna. 2019-07-16 13:57