Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE Nr 254/VIII/ 2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie: zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2019/2020 Szkół Podstawowych i Bajkowego Przedszkola Miejskiego, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chojna. 2019-11-13 09:37
dokument ZARZADZENIE Nr 253/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie: wydania opinii w sprawie kandydatury na wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie. 2019-11-13 09:38
dokument ZARZADZENIE Nr 252/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie: wydania opinii kandydatury kierownika świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie. 2019-11-13 09:38
dokument ZARZADZENIE Nr 251/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie: wydania opinii w sprawie kandydatury na wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie. 2019-11-13 09:39
dokument Zarządzenie nr 250/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2019 rok. 2019-09-17 12:06
dokument Zarządzenie nr 249/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2019 rok do Uchwały nr XI/83/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok. 2019-09-17 12:02
dokument ZARZĄDZENIE Nr 248/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-11-13 09:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr 247/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-11-13 09:46
dokument ZARZĄDZENIE Nr 246/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-11-13 09:47
dokument ZARZĄDZENIE Nr 245/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. sprawdzenia Strategii/ Programu Rozwoju Gminy Chojna na lata 2019/2027. 2019-11-13 09:48
dokument ZARZĄDZENIE Nr 244/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie unieważnienia postepowania dotyczącego zadania pn. ?Budowa Otwartych Stref Aktywności wariant podstawowy ? 2 obiekty, wariant rozszerzony ? 1 obiekt w zakresie rzeczowym: Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Żwirki i Wigury 10, przy ul. Jagiellońskiej 2 oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej w miejscowości Chojna?. 2019-11-13 09:49
dokument Zarządzenie Nr 243/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przewozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Chojna oraz sprawowania opieki w czasie przewozów. 2019-11-13 09:50
dokument ZARZĄDZENIE Nr 242/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-11-13 09:51
dokument Zarządzenie nr 241/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojna za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 roku. 2019-09-17 11:45
dokument Zarządzenie nr 240/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. sprzedaży autobusu szkolnego marki IVECO nr rej. ZGR 05L3. 2019-09-10 12:20
dokument Zarządzenie nr 239/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia inspektora ds. ewidencji ludności do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej i podpisywania pism. 2019-09-10 12:17
dokument Zarządzenie nr 238/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia inspektora ds. obywatelskich i dowodów osobistych do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej i podpisywania pism. 2019-09-10 12:13
dokument Zarządzenie nr 237/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2019-09-10 12:08
dokument Zarządzenie nr 236/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii B zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2019-09-10 12:01
dokument Zarządzenie nr 235/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania i wypłacenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, oraz dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2019-09-10 11:56
dokument Zarządzenie nr 234/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania i wypłacenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, oraz dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie 2019-09-10 11:54
dokument Zarządzenie nr 233/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Chojnie. 2019-09-10 10:42
dokument Zarządzenie nr 232/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-09-10 10:34
dokument Zarządzenie nr 231/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad przygotowywania i obiegu umów oraz wprowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Miejskim w Chojnie. 2019-09-10 10:27
dokument Zarządzenie nr 230/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia zastępcy naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do wydawania zaświadczeń i poświadczeń a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2019-09-10 10:22
dokument Zarządzenie nr 229/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru graficznego pism sporządzanych w Urzędzie Miejskim w Chojnie oraz ich elementów technicznych. 2019-09-10 09:50
dokument Zarządzenie nr 228/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-09-10 09:46
dokument Zarządzenie nr 227/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-09-10 09:44
dokument Zarządzenie nr 227/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-09-10 09:43