Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 286/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2019 rok. 2019-11-15 13:34
dokument Zarządzenie nr 285/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 września 2019 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2019 rok do Uchwały nr XII/94/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok. 2019-11-15 13:29
dokument Zarządzenie nr 284/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem i dzierżawę komunalnych lokali użytkowych w 2019 r. 2019-11-15 13:20
dokument Zarządzenie nr 283/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 września 2019 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Chojna na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2020 - 2026. 2019-11-15 13:17
dokument Zarządzenie nr 282/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. 2019-11-15 13:03
dokument Zarządzenie nr 281/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zasad funkcjonowania i wydatkowania środków z funduszu sołeckiego. 2019-11-15 13:00
dokument Zarządzenie nr 280/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości komunalnych w 2020 r. 2019-11-13 11:26
dokument Zarządzenie nr 279/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-11-13 11:17
dokument Zarządzenie nr 278/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Brwicach. 2019-11-13 11:15
dokument Zarządzenie nr 277/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnie. 2019-11-13 11:11
dokument Zarządzenie nr 276/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 158/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zgody na dodatkowe zatrudnienie w Szkole Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. 2019-11-13 11:08
dokument Zarządzenie nr 275/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie. 2019-11-13 11:03
dokument Zarządzenie nr 274/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wytypowania przewodniczącego oraz przedstawicieli do Kapituły Nagrody Burmistrza. 2019-11-13 10:54
dokument Zarządzenie nr 273/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. 2019-11-13 10:47
dokument Zarządzenie nr 271/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych. 2019-11-13 10:36
dokument Zarządzenie nr 270/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-11-13 10:33
dokument Zarządzenie nr 269/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z odbycia służby przygotowawczej. 2019-11-13 10:30
dokument Zarządzenie nr 268/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z odbycia służby przygotowawczej. 2019-11-13 10:28
dokument Zarządzenie nr 267/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-11-13 10:26
dokument Zarządzenie nr 266/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej w Grzybnie. 2019-11-13 10:24
dokument Zarządzenie nr 265/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 września 2019 r.l w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej. 2019-11-13 10:20
dokument Zarządzenie nr 264/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-11-13 10:07
dokument Zarządzenie nr 263/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-11-13 10:04
dokument Zarządzenie nr 262/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-11-13 10:00
dokument ZARZĄDZENIE Nr 261/VIII/ 2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2019-11-13 09:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 260/VIII/ 2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. 2019-11-13 09:34
dokument ZARZADZENIE Nr 259/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 września 2019r. w sprawie: wydania opinii w sprawie kandydatury na kierownika Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej, Nawodna 93 Szkoła Filialna w Lisim Polu, Lisie Pole 129. 2019-11-13 09:33
dokument ZARZADZENIE Nr 258/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 września 2019r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa, podczas nieobecności Dyrektora Szkoły podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. 2019-11-13 09:32
dokument ZARZĄDZENIE Nr 257/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 września 2019r. w sprawie: zgody na dodatkowe zatrudnienie w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. 2019-11-13 09:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 256/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 września 2019r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna. 2019-11-13 09:29
dokument Zarządzenie Nr 255/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-17 12:37
dokument Zarządzenie Nr 255/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-11-13 09:26