Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 320/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2019 rok. 2020-01-20 12:57
dokument Zarządzenie nr 319/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-01-20 12:45
dokument Zarządzenie nr 318/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-01-20 12:42
dokument Zarządzenie nr 317/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-01-20 12:39
dokument Zarządzenie nr 316/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-01-20 12:35
dokument Zarządzenie nr 315/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego samodzielnego stanowiska ds. kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Chojnie. 2020-01-20 12:31
dokument Zarządzenie nr 314/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Chojnie. 2020-01-20 12:26
dokument Zarządzenie nr 313/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2020-01-20 12:21
dokument Zarządzenie nr 312/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. 2020-01-20 12:15
dokument Zarządzenie nr 311/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za pełnienie funkcji MDR Oficera i zastępcy MDR Oficera w Gminie Chojna. 2020-01-20 12:03
dokument Zarządzenie nr 310/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Procedury wewnętrznej raportowania schematów podatkowych dla Gminy Chojna. 2020-01-20 11:59
dokument Zarządzenie nr 309/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1058/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 września 2018 roku w sprawie zasad rozliczeń podatku VAT za pomocą mechanizmu podzielonej płatności w Gminie Chojna i jej jednostkach organizacyjnych. 2020-01-10 12:34
dokument Zarządzenie nr 308/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2019 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2019 rok do Uchwały nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok. 2020-01-10 12:27
dokument Zarządzenie nr 307/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Chojna konsultacji dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. 2019-11-15 15:02
dokument Zarządzenie nr 306/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2019 rok. 2019-11-15 15:00
dokument Zarządzenie nr 304/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z odbycia służby przygotowawczej. 2019-11-15 14:55
dokument Zarządzenie nr 304/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z odbycia służby przygotowawczej. 2019-11-15 14:53
dokument Zarządzenie nr 303/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2019-11-15 14:51
dokument Zarządzenie nr 302/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie. 2019-11-15 14:49
dokument Zarządzenie nr 301/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2019-11-15 14:46
dokument Zarządzenie nr 300/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zgody na dodatkowe zatrudnienie wicedyrektorów w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojna. 2019-11-15 14:43
dokument Zarządzenie nr 299/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. 2019-11-15 14:40
dokument Zarządzenie nr 298/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zmiany w roku szkolnym 2018/2019 tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć pełniącego obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. 2019-11-15 14:38
dokument Zarządzenie nr 297/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2019 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa, podczas nieobecności Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. 2019-11-15 14:35
dokument Zarządzenie nr 296/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przyznania i wypłacenia dodatku funkcyjnego i dodatku motywacyjnego dla pełniącej obowiązki dyrektora szkoły podstawowej. 2019-11-15 14:31
dokument Zarządzenie nr 295/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 października 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą statutową działalnością Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. 2019-11-15 14:28
dokument Zarządzenie nr 294/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia publicznego pn. "Zintegrowany system informatyczny do kompleksowej obsługi w Urzędzie Miejskim w Chojnie (zakup i wdrożenie)". 2019-11-15 14:11
dokument Zarządzenie nr 293/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 października 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu stanowisk pracy, zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2019-11-15 14:08
dokument Zarządzenie nr 292/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. 2019-11-15 14:00
dokument Zarządzenie nr 291/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2019 rok. 2019-11-15 13:57
dokument Zarządzenie nr 290/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 154/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wewnętrznego Regulaminu organizacyjnego Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2019-11-15 13:52
dokument Zarządzenie nr 289/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przyznania nagród Burmistrza Gminy Chojna z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 2019-11-15 13:49
dokument Zarządzenie nr 288/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-11-15 13:47
dokument Zarządzenie nr 287/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. 2019-11-15 13:44
dokument Zarządzenie nr 286/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zasad redagowania oraz trybu opracowywania i przedkładania projektów uchwał Rady Miejskiej w Chojnie oraz zarządzeń Burmistrza Gminy Chojna. 2019-11-15 13:43
dokument Zarządzenie nr 286/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zasad redagowania oraz trybu opracowywania i przedkładania projektów uchwał Rady Miejskiej w Chojnie oraz zarządzeń Burmistrza Gminy Chojna. 2019-11-15 13:40