Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA Nr XVI/127/2019 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Chojnie na 2020 rok. 2020-01-09 14:40
dokument UCHWAŁA Nr XVI/126/2019 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Chojnie na rok 2020 2020-01-09 14:38
dokument UCHWAŁA Nr XVI/125/2019 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi i edukacyjno-motywacyjnymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu z terenu Gminy Chojna 2020-01-09 14:35
dokument UCHWAŁA Nr XVI/124/2019 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojna na rok 2020 2020-01-09 14:33
dokument UCHWAŁA NR XVI/123/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chojna w roku szkolnym 2019/2020 2020-01-09 14:30
dokument UCHWAŁA Nr XVI/122/2019 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich, położonych na terenie Gminy Chojna. 2020-02-07 12:01
dokument UCHWAŁA Nr XVI/121/2019 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 2020-02-07 11:59
dokument UCHWAŁA Nr XVI/120/2019 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-02-07 11:56
dokument UCHWAŁA NR XVI/119/2019 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2020-2026. 2020-01-09 13:59
dokument UCHWAŁA NR XVI/118/2019 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2020. 2020-01-09 13:56
dokument UCHWAŁA NR XVI/117/2019 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków 2020-01-09 13:46
dokument UCHWAŁA NR XVI/116/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok 2020-01-09 13:44